เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ และวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙  beeman ได้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกย่อๆ ว่า อสวท. ที่โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแม่งาน มีวิทยากรจากคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาช่วยดำเนินการ สำหรับผู้เข้าร่วมงานตามประมาณการ มีราว 400 ท่านครับ 

  เนื่องจากกล้อง Digital ของผมถ่านหมด เลยถ่ายมาได้ไม่กี่ภาพ เผอิญให้คุณเอก (ถ้าจำไม่ผิด) ได้เข้าไปทิ้งรอยไว้ในบันทึก น้ำใจจาก อสวท.ฯ ผมเลยตามเข้าไปที่ Clinictech ได้ภาพถ่ายมา 1 ชุดใหญ่ ผมขออนุญาตนำภาพบางส่วนมาลงไว้ในบันทึกนี้นะครับ เพื่อใช้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่อง 

Storytelling by Picture
(Depict)
โดย อสวท.มน. (beeman)

 
 

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

 
 

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

 
 

ภาพที่ ๕

ภาพที่ ๖

 
 

ภาพที่ ๗

ภาพที่ ๘

 
 

ภาพที่ ๙

ภาพที่ ๑๐

 
 

ภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๒

 
 

ภาพที่ ๑๓

ภาพที่ ๑๔

 (หมายเหตุ แต่ละภาพสามารถคลิกเข้าไปชมภาพใหญ่ได้ครับ)

 1. ภาพก่อนพิธีเปิด จากซ้ายไปขวา ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ในฐานะผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี, คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี, ดร.ศจี สุวรรณศรี ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนรเศวร
 2. ท่านอธิการบดี กล่าวเปิดงาน
 3. คุณชนินทร วรรณวิจิตร (ขวา) จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำลังสาธิตเรื่องชีวิตกับวิทยาศาสตร์ โดยกำลังวัด 2 รอบนิ้วหัวแม่มือ ของอาสาสมัคร (2 รอบนิ้วหัวแม่มือ = 1 รอบข้อมือ, 2 รอบข้อมือ = 1 รอบคอ, 2 รอบคอ = 1 รอบเอว, ความยาวปลายนิ้วกลางมือซ้ายถึงปลายนิ้วกลางมือขวา = ความสูง, ความยาวระหว่างข้อมือถึงข้อพับข้อศอก=ความยาวใบหน้าซึ่งใกล้เคียงกับความยาวฝ่าเท้า)
 4. ครูอาสาสมัคร สาธิตการแกว่งแก้วใส่น้ำที่วางบนแผ่นกระดาษสีเหลี่ยมจัตุรัสมีเชือกรัดมุมทั้งสี่ โยงไปสู่จุดรวมของเชือก เพื่อสาธิตว่าน้ำจะไม่หก เนื่องจากจะมีแรงอยู่ในแนวตรงข้ามกับเส้นเชือกเท่านั้น หลัการนี้นำไปใช้กับรถไฟเหาะตีลังกา เนื่องจากน้ำหนักบริเวณจุดสูงสุดหรือต่ำสุดจะมีค่าประมาณ 2 เท่าของน้ำหนักปกติ
 5. ภาพวันที่ 2 ของงาน แถว 2 คนขวาคือ beeman ใส่เสื้อแจกของอสวท.(หลังจากยื่นใบสมัครเป็นอสวท.ได้หมายเลข 218 ครับ ได้ VCD มา 2 แผ่นด้วย)
 6. ภาพวันแรก ของงาน beeman อยู่ขวาสุด
 7. ภาพผู้แสดงละครวิทยาศาสตร์ เรื่อง "บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ใครเป็นใครก็จำชือไม่ได้แล้วครับ จากทีมงานของคุณชนินทร
 8. ภาพผู้เลี้ยงผึ้งที่มาเป็นอสวท. แถวที่ 2 ขวาสุดคือ นายเสวก พ่วงปาน ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือตอนล่าง, และรองขวาสุดคือ นายวีรวัฒน์ เรืองเพชร ผู้เลี้ยงผึ้งจากเพชรบูรณ์
 9. beeman สังกัดกลุ่ม ๑ กำลังเสนอแนวคิดให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 5 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดว่า 1) หน่วยราชการจะช่วยอสวท.ได้อย่างไร 2) บทบาทและหน้าที่ของอสวท.เป็นอย่างไร (ในความคิดของกลุ่มนี้)
 10. การระดมความคิดของกลุ่มย่อยที่ ๑ ในกลุ่มใหญ่ ๑ (เอาไว้คุณลิขิตประจำกลุ่มจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง)
 11. beeman ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ไปนำเสนอ ข้อเสนอจากการระดมความคิด (จากข้อ 10) บนเวทีของงาน อสวท.
 12. ซองเงินรับบริจาก จากอสวท.ทั้งงาน จำนวน 4,967 บาท
 13. คุณสมชาย จากสำนักปลัดฯ (เพิ่มเงินให้เป็น 5,067 บาท) ส่งมอบให้ท่านอาจารย์วิบูลย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 14. ท่านอาจารย์วิบูลย์ ในฐานะรองอธิการฯ และผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวปิดงาน (ตอนบ่ายโมงกว่าๆ ท่ามกลางความหิวของอสวท.)

ส่งท้ายบันทึกด้วยภาพหมูๆ...ภาพหมู่ของอสวท.ที่หลงเหลืออยู่จากจำนวนเกือบ 400 คน ใครเป็นใครชมกันเอาเอง เพราะ beeman อยู่ด้านหลังไม่มีใครมองเห็น..จบ