ได้เดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี  โดยทีมคณะการเจ้าหน้าที่

ในครั้งนี้  เกี่ยวกับ  KM  ครั้งนี้ มีความสุข และได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละคณะหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นมีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้ง ผอ. และหัวหน้างานทุกสาย โดยรองฯวิชาการ  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดทำบล๊อกขึ้น  และคณะผู้จัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกันเอง  และดีมาก ๆ  ควรจะให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง