กระบวนงานและกระบวนการที่เรามีอยู่นั้นต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอว่ายังเหมาะสมดีอยู่หรือไม่ การปรับกระบวนการจะสำเร็จต้องใช้ปรัชญา 4 ลด 3 เชื่อ ครับ..

  • ลดความกลัว ด้วยการสร้างความเข้าใจ บางคนกลัวที่จะบอกว่าอะไรไม่ดี
  • ลดความสับสน ด้วยการทำเป็นเอกสาร ช่วยได้
  • ลดเวลา ต้นทุน และความสูญเสียได้ก็ปรับเลยไม่ต้องรอ
  • ลดความแปรปรวนของกระบวนการที่เกิดความไม่คงเส้นคงวาของผลผลิต
  • เชื่อว่าสมรรถนะการปฏิบัติงานใดๆยังไม่ดีที่สุด ปรับได้อีกเสมอ
  • เชื่อว่ามาตรฐานที่มีไม่สามารถใช้ได้ดีในทุกกรณี เชื่อไหมครับ
  • เชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้าไม่มีที่สิ้นสุด อย่างแน่นอน

ลองศึกษาปรัชญาเหล่านี้ดูท่านจะเห็นหนทางในการปรับกระบวนการอย่างแน่นอนครับ..