วิถีธรรม วิถีไทย

ให้เด็กเป็นเยาวชนของชาติ ที่ควรได้รับการศึกษา ให้มีความรู้เรื่องการศึกษาเล่าเรียนต่างๆ เพื่อให้เป็นกำลังของชาติที่ดีในการต่อไป หากสังคมได้ให้ความสำคัญของเด็ก แนะนำแนวทาง และเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ทำตามในสิ่งที่เป็นอันสมควรนั้น สังคมก็จะอยู่รอด อยู่อย่างสันติสุข ส่งผลให้ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นตามไปด้วย

วิถีธรรม วิถีไทย

บรรยากาศในท้องทุ่งหญ้ากว้างทางด้านชนบทนั้น เป็นบรรยากาศที่สวยงามมาก มีเด็ก 2 คนนั่งบนหลังควาย เป็นวิถีไทยที่ยังคงอยู่ ไม่ว่านานแค่ไหน ก็ยังรักษาความเป็นไทยไว้ได้อย่างมั่นคง
เด็กนั่งบนหลังควาย เด็กคนข้างหลังนำมือมาจับเอวของเด็กคนข้างหน้า สะท้อนให้เห็นภาพอันอบอุ่น ของมิตรภาพของคำว่าเพื่อน ที่ไม่เคยจางไปไหน ต่างเป็นห่วงกันเสมอ เมื่อยามเป็นสุข ทุกข์ เศร้า ก็สามารถเป็นเพื่อนแท้ต่อกัน มีสิ่งไหนที่เคยปรึกษากัน ก็จะแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันได้ ตราบใดก็ตามที่คุณรู้คุณค่าของคำว่า เพื่อน เพื่อนก็จะอยู่กับคุณตลอดไป ส่วนเด็กสองคนนี้ เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวที่แสนบริสุทธิ์ เด็กควรได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ให้รู้จักการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้รู้จักคิด ตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูก ควร และเหมาะสม ให้เด็กเป็นเยาวชนของชาติ ที่ควรได้รับการศึกษา ให้มีความรู้เรื่องการศึกษาเล่าเรียนต่างๆ  เพื่อให้เป็นกำลังของชาติที่ดีในการต่อไป หากสังคมได้ให้ความสำคัญของเด็ก แนะนำแนวทาง และเป็นต้นแบบที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ทำตามในสิ่งที่เป็นอันสมควรนั้น สังคมก็จะอยู่รอด อยู่อย่างสันติสุข ส่งผลให้ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมดีขึ้นตามไปด้วย

ส่วนตัวควายนั้น เป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก และยิ่งสมัยนี้มีเทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช้งานอย่างมาก ควายได้ค่อย ๆ สูญหาย และเหลือใช้งานในการทำนาค่อนข้างน้อยมากแล้ว เราคงขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ เพราะควายเปรียบเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเราต่อไป ในสมัยก่อน ควาย สามารถทำประโยชน์ได้หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการปลูกข้าว และงานด้านการเกษตรต่าง ๆ นั้น ดังนั้นต้องมีเกษตรกรมาปลูกข้าว แล้วให้ควายมาไถนา หลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการสีข้าว ผ่านกระบวนการจัดส่งสินค้า แล้วพวกเราทุกคน ก็สามารถหุงหาอาหารได้หลากหลายและสารพัด และข้าวนั้น สามารถที่ทำประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และสินค้าตัวอื่นได้อีกด้วย

ส่วนท้องทุ่งกว้างนั้น เมื่อใดก็ตามที่เราได้สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ของท้องทุ่งหญ้ากว้า เราจะรู้สึกอบอุ่น สดชื่น มีใจที่เบิกบาน อยากที่จะทำสิ่งใด ๆ ก็ตามให้มีความสำเร็จ เมื่อใจที่เบิกบานดีแล้ว จะได้นำความตั้งใจในเรื่องต่าง ๆ ก่อนหน้านี้คนต้องนั่นฝันว่า อยากทำตรงโน้นตรงนี้ แต่พอมีกำลังใจ มีแรงที่จะกระตุ้นให้ทำสิ่งต่าง ๆ แล้ว ก็จะประสบความสำเร็จ ขอเพียงมีใจที่เข้มแข็ง และเบิกบาน ก็จะสามารถชนะอุปสรรคไปได้ หากคุณคิดที่จะสู้ต่อไป ต้องสู้ไปก่อน ถ้าไม่ลงมือทำก่อน นึกจะไม่สู้นั้น มันคงไม่ได้อะไรขึ้นมา ฝันแล้วต้องทำให้ได้ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ก็ต้องแก้ไขทีละจุด แล้วเมื่อแก้ไขแล้ว จะค่อย ๆ เห็นแสงสว่าง และจำนำมาแห่งความสำเร็จในภายหลังอย่างแน่นอน

ไม่ว่าความอบอุ่นจากเด็กน้อยทั้งสอง ความอบอุ่นจากธรรมชาติสวย ๆ และความอบอุ่นจากควายที่ได้คอยให้เด็กนั่งนั้น  เป็นภาพที่สะท้อนในแง่มุมที่มีความสุข และอบอุ่น ที่ควรเก็บรักษาไว้ตราบนานเท่านาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชน

คำสำคัญ (Tags)#คนชายขอบ#ชายขอบ

หมายเลขบันทึก: 31746, เขียน: 29 May 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)