การสร้าง สร้างชาติ สร้างจิตสำนึก และมโนธรรมในสังคม

            (25 พ.ค. 49) ไปเป็นวิทยากรใน หัวข้อ “การสร้างคน สร้างชาติ สร้างจิตสำนึก และมโนธรรมในสังคม” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์” ประจำปี 2549 รุ่นที่ 47,48,49 และ50 (ร่วมสัมมนาพร้อมกัน) จัดโดยสำนักงาน กพ.
            ได้ใช้ Power Point ดังต่อไปนี้ประกอบการบรรยายและนำอภิปราย
 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

29 พ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)