เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนร.ร.สัตยาไส

โรงเรียนใช้หลักใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นโดยเฉพาะการคิดดีทำดีบนพื้นฐานของความพอเพียง

ไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนสัตยาไสของดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เลยเอามาฝากกันค่ะ

เราเข้าไปเยี่ยมชมเมื่อเวลา05.00น.เพื่อชมกิจวัตรประจำวัตรของนักเรียนค่ะ

เข้าแถวตามปกติ

ผู้ศึกษาดูงาน

เข้าชั้นเรียน ดร.อาจองท่านจะมายืนรับเด็กของท่านเสมอ..

โรงเรียนสัตยาไส 99 หมู่ 2 ต..ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 036-462334 ต่อ 101 , 128 ชั้นและจำนวนที่รับ 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. นักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นนักเรียนประจำ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. แบบฟอร์มใบสมัครของโรงเรียนสัตยาไส 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร และใบเปลี่ยนชื่อ -ชื่อสกุล ของเด็ก พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด 3. สำเนาบัตรประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา /ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด 4. สมุดประจำตัวนักเรียนที่แสดงผลการเรียนเดิม ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่ ตึกอำนวยการ โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี วันรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปีการศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

หมายเหตุ...ตอนที่ไปเยี่ยมชมนี้รับเฉพาะนักเรียนชั้นป.1 เพราะชั้นอื่นเต็มแต่อย่างไรก็คอยติดตามรายละเอียดได้เป็นระยะๆนะคะ.. 

  กิจกรรมการเรียนการสอน...ในวันที่เยี่ยมชมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในช่วงชั้นที่ 1 ดังผังมโนทัศน์ที่แนบมาค่ะ...

 

ข้าวหลากสี=การงานฯ+สุขศึกษา

การวัดอุณหภูมิ(ได้ทำไอศกรีมทานกันด้วย)=วิทยาศาสตร์+คณิตศาสตร์

นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมเท่าที่รวบรวมได้ค่ะ..สนใจเยี่ยมชมด้วยตนเองได้นะคะ..ดีมากๆค่ะ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทัศนศึกษาความเห็น (50)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนวิถีพุทธของแท้ครับ

เขียนเมื่อ 

อยากไปเยี่ยมสักคราวครับ ยังมิมีโอกาสได้ไปเลย....

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)
IP: xxx.172.150.203
เขียนเมื่อ 

เคยอ่านคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ดร.อาจอง ท่านบอกว่าเด็ก ๆ ในโรงเรียนรักท่าน

นักเรียนเจอผู้บริหารแล้วไม่วิ่งหนีคงประมาณนี่แหละ

เขียนเมื่อ 

P..ค่ะท่านรองฯภายในห้องประชุมมีที่ตั้งบูชาของทุกศาสนาไว้เลย..โดยท่านดร.อาจองมีวิสัยทัศน์ว่าศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและแม้แต่ต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข..

เขียนเมื่อ 

P..ถ้าน้องหนาเกียรติได้ไป..คงจะต้องติดใจอาหารมังสวิรัตแน่นอน..ที่นี่แกงได้เป็นธรรมชาติอร่อยทุกอย่างเลย..

เขียนเมื่อ 

30นมัสการพระอาจารย์มหาแลค่ะ

ท่านดร.อาจองท่านใช้วิธีการของความเป็นตัวแทนของพ่อ-แม่ เพราะเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ..ท่านจึงเหมือนตัวแทนของพ่อ-แม่..ให้ความรักความอบอุ่นที่ท่านเรียกว่าสัมผัสรัก..เด็กเล็กท่านจะใช้วิธีการกอด..แต่ที่โยมครูอ้อยเล็กเห็นนั่นคือพอถึงขั้นตอนนี้เป็นการส่งนักเรียนไปทานข้าวเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กนักเรียนตัวเล็กๆจะกระตือรือร้นโผเข้ากอดท่านก่อนที่ท่านจะกอดซะอีก..กอดแบบจริงใจด้วยค่ะบางคนกอดแน่นเลย..เด็กโตท่านใช้วิธีลูบหัวพร้อมพูดในสิ่งดีๆให้ฟังค่ะ..

เขียนเมื่อ 

                                     

      ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - คือ นักคิด-นักวิทยาศาสตร์ ผู้คิดค้นระบบการลงจอดยานอวกาศบนดาวอังคาร ร่วมกับองค์การนาซา เพื่อทำการสำรวจโลกใหม่ของมนุษยชาติ.....และอีกด้านหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ ยังไม่รู้จัก ดร.อาจองฯเท่าที่ควร ก็คือ การเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนามาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานประมาณ 30 ปี จนอาจกล่าวประเมินได้ว่า ท่านเข้าถึงธรรมขั้นสูงระดับหนึ่งไปแล้ว ท่านปฏิเสธองค์การนาซาที่เพิ่มเงินเดือนให้อีก 20 เท่า แล้วกลับเมืองไทย เพื่อมาสอนหนังสือเด็กๆในชนบท สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจากอายุ 6 ขวบ เพื่อให้เป็นอนาคตของประเทศไทยต่อไป ปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส ที่อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พร้อมกับได้รับเชิญไปบรรยายสอนเรื่องการอบรมพัฒนาจิตของเยาวชนไปทั่วโลกขณะ นี้ ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความเสียสละ สมถะ และบำเพ็ยตนเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน ประเทศชาติที่น่าสรรเสริญมาก ซึ่งเราขอปรบมือและร่วมอนุโมทนากับท่านด้วยความจริงใจ........

เขียนเมื่อ 

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (เกิด 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ) เป็นวิศวกรชาวไทย ผู้ร่วมออกแบบประดิษฐ์ชิ้นส่วนขาและระบบลงจอดของยานอวกาศให้กับบริษัท Martin Marietta บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งส่งไปลงบนดาวอังคาร

  

    อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า "เอ๊ะ" เกิดที่วชิรพยาบาล เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา มีพี่ชาย คือ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และน้องสาว คือ ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา [1] เมื่อแรกเกิด อาจอง มีชื่อว่า องอาจ เป็นนามพระราชทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) [1] เมื่อโตขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อาจอง ศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จนจบชั้น ป.4 แล้วย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ 6 เดือน แล้วย้ายตามบิดาไปอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศึกษาที่ Lycée Janson de Sailly จนอายุ 12 ปี ย้ายไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ ที่ Enfield Grammar School และ Haileybury and Imperial Service College อาจอง ศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่ Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ระหว่างศึกษาที่นี่ เริ่มมีความสนใจในพระพุทธศาสนา และเริ่มฝึกหัดการนั่งสมาธิ อาจองจบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ และศึกษาต่อปริญญาเอกจนจบในปี พ.ศ. 2509 แล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทย เป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาิวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนถึง พ.ศ. 2516 จึงลาออกมาทำธุรกิจ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology London University ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คระครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส งานด้านการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธารกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ผลงาน ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์จากนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ ร่วมโครงการอวกาศไวกิ้ง ขององค์การนาซ่า ประเทศอเมริกาการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง 2 ลำลงสู่พื้นดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็ฯประโยชน์ต่อประเทศชาติ เมื่อ พ.ศ. 2527 ครูผู้สอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปี 2547 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นักปราชญ์ภูมิปัญญาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 13 พฤษภาคม 2548

จาก: www.stjohn.ac.th/department/0alumni/Default.a...

เขียนเมื่อ 

 

อาจารย์จีรัฐกาล พงศ์ภคเธียร: โรงเรียนสัตยาสัย ลพบุรี สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน โรงเรียนสัตยาสัยตั้งอยู่ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนประจำที่สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง ม.6 โรงเรียนสัตยาสัยจะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ส่วนดีๆ ให้ตัวเด็กเกิดการพัฒนา โดยครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ครูทำได้เด็กก็จะทำตาม ประกอบกับครูต้องมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเด็ก เพราะเวลาที่เด็กเขารู้ว่าเรารักเขา จะแสดงกิริยาท่าทางออกมา จะสื่ออารมณ์จากจิตใจของเด็กได้ เหมือนกับเรารักใครสักคนก็ต้องอย่าทำให้เขาเสียใจ ทำให้เขามีความสุข การจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมอะไร ต้องคำนึงถึงว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะทำให้เด็กดีขึ้น ตั้งใจ หรือว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง เราก็จัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงวัยของเขา เพื่อให้เขารู้สึกสนุกสนานในสิ่งที่เราจัดไว้ให้ เคยสอนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นวิชาหลักของโรงเรียนที่จะให้นักเรียนเป็นวิชาแรก ตอนนี้เอาเด็ก ม.4-5 มารวมกัน เพราะว่าเราเพิ่งเปิดสอนมาเป็นปีแรก เด็กยังน้อยเลยเอามาเรียนรวมกัน และเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่เด็กเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งยังไม่เข้าใจและรู้จักกันเท่าไร เรายังนึกว่าควรจะให้เด็กๆ รู้จักกันไว้ให้ดีว่าแต่ละคนมีสิ่งดีอะไรในตัวบ้าง ความสามารถอะไรในตัวเราก็เลยจัดกิจกรรมที่อยู่ร่วมกัน คือ แบ่งปันความสามารถพิเศษหรือความถนัดเฉพาะตัวของตัวเองมาให้กับเพื่อนๆ ได้รู้ ทุก ๆ วันเด็กจะผลัดกันนำเอากิจกรรมความสามารถพิเศษมาแสดงให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน อย่างเช่น บางคนเล่นเปียโนเก่ง เขาก็จะเล่นเปียโนให้เพื่อนๆ ฟัง บางคนเขาชอบศิลปะหรือวาดการ์ตูนเก่ง เขาก็จะมาวาดรูปการ์ตูนให้เพื่อนดูพร้อมกับสอนเพื่อนและแจกกระดาษให้วาดตาม หรือบางคนสนใจเกี่ยวกับเครื่องเปียโน เขาก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเครื่องเปียโนรุ่นต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ ฟัง ซึ่งสังเกตดูว่าเวลาเขาออกมาพูดอะไรให้ฟัง มาแสดง เขาจะสนใจมากและตั้งอกตั้งใจฟัง รวมทั้งร่วมกิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นก็สังเกตว่าเด็กชั้น ม.4-5 ซึ่งเรียนรวมกัน พบว่า มีความรักใคร่สนิทสนมกันมาก มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บางทีรุ่นน้องก็ขอให้รุ่นพี่ช่วยติววิชาให้ หรือบางทีรุ่นพี่ก็ให้รุ่นน้องสอนเปียโนให้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ซึ่งเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรมากมาย หลังจากนั้นก็พบว่าหลังจากทำกิจกรรมแล้วก็พบว่าทำให้เขาได้รู้จักตัวเองมากขึ้น จากที่เคยเป็นเด็กเงียบๆ กลายเป็นเด็กกล้าแสดงออกคอยช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้น หลังจากที่หลายๆ คนที่มาแสดงความสามารถหรือว่าความสนใจของตัวเอง ก็พบว่าสามารถต่อยอดไปจนถึงเข้าระดับอุดมศึกษา หรือว่าเด็กที่สอนวาดการ์ตูนก็สามารถสอบเข้าคณะมัณฑนศิลป์ของมหาวิทยาลัยดังๆ ได้ ทำให้เราได้เห็นว่ากิจกรรมตรงนี้มันทำให้เกิดอะไรหลายๆ อย่างในตัวเด็กคนนั้นเอง http://gotoknow.org/blog/thaikm/15660       

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจอยากไปศึกษาดูงานบ้างจัง

ขอบคุณเรื่องเล่าดีๆ นะคะ

มีคนมาช่วยเล่าละเอียดเลยค่ะน้องอ้อย  อิอิ

ขอบคุณ อ.กู้เกียรติด้วยนะคะ

 • น้องอ้อยมาเที่ยวลพบุรี ไม่บอกกล่าวกันบ้างเลย...
 • เมื่อสองปีก่อน สามีพี่แจ๋วก็สอนอยู่โรงเรียนใกล้ ๆ กับโรงเรียนสัตยาไสนี่แหละค่ะ
 • แต่ตอนนี้ย้ายมาใกล้บ้านแล้ว
 • โรงเรียนเขาดีจริงค่ะ กิจกรรมต่าง ๆ เป็นแบบอย่างแก่ผู้มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี
 • ได้ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นของลพบุรีบ้างหรือเปล่าคะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • เคยไปโรงเรียนสัตยาไส ๓ ครั้งค่ะ
 • ประทับใจครูชั้นอนุบาล  ห้องน้ำและการจัดการเรียนรู้
 • และได้เห็นเด็กตื่นนอนตั้งแต่เช้า  เดินเข้าห้องสวดมนต์  และกิจกรรมทั้งวันอย่างเต็มอิ่ม
 • แต่ก็อยากไปอีกค่ะ
 • ขอขอบพระคุณ
เขียนเมื่อ 

P..ขอบคุณเพื่อนอาจารย์กู้เกียรติจ้าที่หารายละเอียดมาเพิ่มเติม...ชื่นชมท่านเป็นการส่วนตัวเลยใช่ไหมเพื่อนอาจารย์..

เขียนเมื่อ 

P...ค่ะพี่ครูอรวรรณ..เพื่อนอาจารย์Pกู้เกียรติแกมีความนิยมชื่นชมท่านดร.อาจองเป็นอย่างมากค่ะ..พี่ครูอรรวรรณมีโอกาสไปเยี่ยมบ้างนะคะ..พี่ครูแจ๋วก็ยืนยันแล้วว่าดีจริง..คนในพื้นที่เห็นประจำก็ยังออกปากชมแสดงว่าโรงเรียนเขาดีจริงค่ะ..

เขียนเมื่อ 

P..สาเหตุที่ไม่ได้บอกเพราะว่าเขาบอกว่าเลื่อนไปไม่มีกำหนด..แต่อยู่ๆลงคำสั่งว่าไป..เลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปแต่โดยดีค่ะ...ไปพักป่าสักรีสอร์ทค่ะ..แล้วก้ไปเที่ยวชมเขื่อนป่าสัก..ไปซื้อเมล็ดทานตะวันคั่วมาเป็นของฝาก....ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

P..พี่ครูคิม..ใช่เลย..พวกเราก็คิดเหมือนพี่ครูคิมค่ะ..ไปแล้วสบายใจ..ชื่นชม..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อย

* อยากให้มีโรงเรียนอย่างสัตยาไส ในบ้านเราหลายๆ โรงเรียนค่ะ ชื่นชม ชื่นชอบวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้วยวิธีและกุลโลบายที่แยบยลยิ่งนัก .... วิธีการกล่อมเกลาเด็กๆ ได้ซึมซับลงไปในตัวของเขาโดยไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ ใจของเด็กๆ จึงยอมรับสิ่งที่ครูปลูกฝังอบรมโดยปราศจากความขัดแย้งในใจโดยสิ้นเชิง เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆ
* ครูใจดีได้มีโอกาสฟัง ดร.อาจอง บรรยาย และได้พูดคุยกับท่าน ยิ่งชื่นชม เคารพ ศรัทธาในตัวท่านอย่างที่สุด... และพยายามนำสิ่งที่ ท่านดร.อาจองแนะนำมาใช้กับลูกศิษย์คือ ซึ่งได้ผลจริงๆ  โดยเฉพาะกับนักเรียนประจำชั้นซึ่งเป็นวัยรุ่น บางคนมีปัญหาหลากหลาย สามารถช่วยได้มากทีเดียวค่ะ
* ท่านเล่านิทานได้เก่งมาก เราเป็นผู้ใหญ่ยังชอบ แล้วเด็กจะไม่ชอบได้งัย จริงไหมค่ะอาจารย์
* ระลึกถึงคะ  และขอบคุณที่อาจารย์อ้อยให้เกียรติครูใจดีค่ะ.... วันนี้มัวแต่ทำงานยังไม่ได้แวะไปคารวะคุณครูกู้เกียรติของครูใจดีเลย... เดี่ยวจะไปคารวะเดี๋ยวนี้แล้ว....
ขอบคุณเรื่องราวของโรงเรียนสัตยาไสค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูอ้อยหวาน

บันทึกนี้ดีจังได้อ่านเรื่องที่มีสาระ

รวมทั้งความรู้เพิ่มเติม  ที่ละเอียด

อ่านแล้วฉลาดขึ้นเยอะ

ขอบคุณมากๆ

 

                    พักผ่อนบ้างนะ - Hi5 กราฟฟิคสำหรับคอมเมนต์ 

สวัสดีคะ พี่ครูอ้อยเล็ก

พอลล่ามาเยี่ยมเพราะคิดถึงค่ะ

ท่านอาจารย์กู้เกียรติ ท่านเม้นพี่อ้อย ย๊าวยาว อิอิ

ชื่นชมและเป็นกำลังใจกับกิจกรรมดีๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

P...ค่ะครูใจดี..ตัวท่านเป็นๆ..สงบ เยือกเย็น แต่เร็ว..เผลอแปบเดียวท่านมาที่แถวแล้ว..ครูอ้อยเล็กยังว่าเลยมาไวไปไว..ท่านทำอะไรเป็นเวลามากๆ คอยชมผลงานการแสดงของท่านนะคะ..ท่านแสดงเป็นพ่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯในละครเรื่องใหม่ค่ะ..รายได้ก้แล้วแต่ทางผู้ทำหนังจะให้..ให้แล้วก็เข้าโรงเรียนหมดเลย..

เขียนเมื่อ 

P..ค่ะน้องกานต์จ๋า..น้าอ้อยเล็กก็มีเป็นการเป็นงานมั่ง คลายเครียดมั่ง หวานๆมั่ง..ให้น้องกานต์ได้มาเยี่ยมชมไงจ๊ะ..ได้ไม่เบื่อน้าอ้อยเล็กนิ..อิๆๆ

เขียนเมื่อ 

P..เจอตัวอย่างของผู้นำด้านการทำงานแล้วเพื่อนอาจารย์กู้เกียรติแกเลยช่วยหามาเพิ่มเติม..คิดถึงพอลล่าเช่นกัน..ขอพรทั้งหล้าช่วยให้พอลล่าทำงานด้วยความราบรื่น เป็นที่รักของทุกคนนะจ๊ะ..

คนดี ที่ควรเอาเยี่ยอย่างคะ โอโหใครนะเม้นท์ยาวต่อยอดไปกันได้ดีจังเลยคะ น้องกู้เกียรติ ทำได้ดีมาก มาเยี่ยมคนเดียวเหมือนได้เยี่ยมทั้งสองคนเลย ดีดีคะ

ขอบคุณนะคะที่นำภาพ และเรื่องราวที่น่าประทับใจมาให้อ่าน อยากกลับไปเป็นครู หรือเป็นนักเรียนดี น้า....ไปหละ แก่แล้วอย่าคิดมาก  ว๊ากเพ่ย ว๊ากเพ่ย ขอบคุณนะที่ไปชมงิ้ว ที่บล็อคพี่สุ ไปหละง่วงแล้ว

เขียนเมื่อ 

P...มีความสุขกับวันดีๆค่ะพี่สุ..

สวัสดีครับ อ้อยเล็ก

 • ได้ยินคำบอกเล่าสิ่งที่งดงามในสถาศึกษาแห่งนี้บ่อยๆ
 • ยังไม่มีโอกาสได้ไปศึกษา ได้แต่แอบชื่นชม
 • กำลังคิดจะนำหลานม่อนไปฝากเข้าเรียนอยู่
 • อยากทราบว่ามาสมัครเข้าเรียนมากทั่วประเทศ
 • มีคนที่ผิดหวัง ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร
 • จะได้เตรียมตัวหลานม่อนได้ถูกต้อง
 • ขอบพระคุณ

เขียนเมื่อ 

P...หลักเกณฑ์การรับสมัคร...เป็นแบบนี้ค่ะท่านผอ.

1.ต้องเป็นความสมัครใจของเด็กเป็นอันดับแรก..ความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.เมื่อเด็กพึงพอใจแล้ว..สมัคร..โรงเรียนจะเรียกผู้ปกครองทำการสอบ..สอบผู้ปกครองค่ะ..ไม่สอบผู้เรียน

3.การสอบผ่านถือว่าผู้ปกครองและโรงเรียนรับทราบความเป็นไปและข้อตกลงร่วมกัน..

ต่อจากนั้นก็เป็นไปตามระเบียบ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

กิจกรรมน่าสนใจจังค่ะ

ขอบคุณ อ.กู้เกียรติด้วยค่ะ เลยได้ให้ความรู้เพิ่ม

เขียนเมื่อ 

อ้อยเล็ก

เมื่อ อา. 29 พ.ย. 2552 @ 07:56

#1703686 [ ลบ ]

http://gotoknow.org/blog/tuanjai23/313229

พี่ตุ๊กตามีกิจกรรมดีๆแนะนำครูพี่เตือนใจบ้างนะคะ..พี่ครูเตือนใจชอบทางปฏิบัติมากค่ะ..พี่ครูเตือนใจสอนวิชาสังคมฯค่ะ

.............................................

น่าชื่นใจแทนคุณครูเตือนใจจังนะคะ ที่มีมิตรผู้ปรารถนาดีเช่นนี้ค่ะ

เดี๋ยวจะเข้าไปชมบ้านท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ตอนสายๆวันอาทิตย์ ครับพี่อ้อยเล็ก

 • ขอบคุณมากๆครับ ที่แวะไปเยี่ยม ไปทักทาย
 • ช่วงนี้ผมมีงานเยอะเลยพี่  ทั้งงานหลวง งานราษฎร์
 • แต่ก็ทำงานด้วยใจรัก ไม่มีใครบังคับ (สนุกดีพี่ มีความสุขกับงาน)
 • ถึงงานจะเยอะแต่ผมก็คิดถึงพี่อ้อยเล็กเสมอนะ
 • รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
 • สวัสดีค่ะ
 • อ้อยเล็ก..แต่ ความสามารถ ไม่เล็กเลยค่ะ
 • ชอบกุหลาบเหมือนกัน เลย.  ดอกข้างล่างนี้ก็สวยค่ะ..
 • ดอกไม้เป็นสิ่งสวยงาม..ดูแล้วมีความสุข..
เขียนเมื่อ 

ดีค่า  ยังใส่ Music ม่ะเป็นเลย..แนะนำด่วนจ้า..สบายดีมั๊ยเอ่ย

เขียนเมื่อ 
 • น่าไปเรียนด้วยจัง
 • คิดถึงพี่อ้อยค่ะ
 • ห่างหายไปนานนิดนึง เพราะใจไม่อยากท่องโลกเน็ต แฮ่ะๆ
เขียนเมื่อ 

P..ค่ะพี่ตุ๊กตา..ช่วยแนะนำพี่ครูเตือนใจด้วยค่ะ..ขอบพระคุณอย่างสูง..ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

P..ระลึกถึงน้องท.เสมอล่ะขอให้งานสำเร็จดังตั้งใจ..

เขียนเมื่อ 

P..ขอบคุณค่ะ..กุหลาบของคุณครูนัฐพรสวยมากค่ะ...

 

เขียนเมื่อ 

P..น้องครูบันเทิงพี่ครูอ้อยเล็กพยายามใส่ให้แล้วไม่สำเร็จจ้า...ไม่รู้ทางบล็อกโกทูโนขัดข้องอะไรหรือเปล่าลิ้งค์ไม่ได้ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

P..พักบ้างก็ดี..หายเหนื่อยก็มา...ระลึกถึงน้องเสมอจ้า..

เขียนเมื่อ 
 • โรงเรียนนี้อบอุ่นมาก  ครูที่ได้รับการคัดเลือกผ่านขั้นตอนมาก
  ต้องให้เด็กเลือกด้วยนะ...
 • สอนด้วยความรักความเมตตา
 • ไม่เคยไปแต่เคยอ่านจากหนังสือ
 • ขอบพระคุณที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

P...ถ้าพี่หน่อยได้ไปสัมผัสพี่หน่อยจะชอบมากๆเลยแล้วยิ่งทานมังสวิรัตทุกวันเป็นปกติด้วยล่ะก็..พี่หน่อยจะยิ่งชื่นชมโรงเรียนสัตยาไสมากขึ้นๆเลยค่ะ...

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ  

รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ 

จุดเน้น โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา "การกิน อยู่ ดู ฟัง   เป็น" คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา 

ลักษณะโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการจัดสภาพทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม ๔ ประการ

๑.

สัปปุริสสังเสวะ หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้ มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี

๒.

สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี

๓.

โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี

๔.

ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ หมายถึง ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม

การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไปด้วย ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต เช่นกิจกรรมประจำวัน กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมนักเรียนต่างๆ ด้านการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ในการปฏิบัติต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น และ ด้านการบริหาร จัดการ ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การกำหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาต่อเนื่อง ซึ่งการจัดสภาพในแต่ละด้านจะมุ่งเพื่อให้การพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขา ดำเนินได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ  ดังเช่น การจัดด้านกายภาพ ควรเป็นธรรมชาติสภาพชวนให้มีจิตใจสงบ ส่งเสริมปัญญา  กระตุ้นการพัฒนาศรัทธา และศีลธรรม กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต กระตุ้นให้การกิน อยู่ ดู ฟัง ดำเนินด้วยสติสัมปชัญญะเป็นไปตามคุณค่าแท้ ด้านการเรียนการสอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียนรู้ชัดเจน ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ เอื้ออาทร เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวงปัญญา เป็นต้น 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ มีขั้นตอนสำคัญ เช่น การเตรียมการ เตรียมทั้งบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องแผนงาน ทรัพยากร ที่มุ่งเน้นสร้างศรัทธาและฉันทะในการพัฒนา การดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบต่างๆ ที่จัดเพื่อ ส่งเสริม ให้เกิดความเจริญงอกงามหรือปัญญาวุฒิธรรม ในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินการพัฒนาทั้งผู้เรียนและบุคลากร ตามระบบไตรสิกขาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สภาพและองค์ประกอบที่จัดไว้ข้างต้น ขั้นต่อมา คือ การดูแลสนับสนุน ใกล้ชิด ด้วยท่าทีของความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ที่จะทำให้การพัฒนานักเรียนและงาน ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยอิทธิบาท ๔ และหลักอุปัญญาตธรรม คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรม และความไม่ย่อท้อในการพากเพียร เป็นต้น ขั้นสุดท้ายของกระบวนการบริหารแต่เป็นฐานสู่การพัฒนาในลำดับต่อไป คือ ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

ลักษณะการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนวิถีพุทธและชุมชน จะมีลักษณะของการร่วมมือ ทั้งสถานศึกษา บ้าน วัด และสถาบันต่างๆ ในชุมชน ด้วยศรัทธาและฉันทะ ที่จะพัฒนาทั้งนักเรียน และสังคม ตามวิถีแห่งพุทธธรรม เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน 

การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากร การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธแม้จะยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและครู มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นปัจจัย ให้ผู้เรียนพัฒนาได้อย่างดี ทั้งการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริง ในลักษณะ สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษามีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่ดีตามวิถีพุทธ เช่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพัฒนาตนให้ดำเนินชีวิตที่ดีงาม ละ เลิกอบายมุข การถือศีล ๕ เป็นนิจ ความเป็นกัลยาณมิตรต่อศิษย์ และ การเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นต้น การดำเนินการในระยะแรกของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการประมาณ ๘๐ โรงเรียน มีทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
http://www.watphraphutthachai.com/watphrabuddhachay/school_put/school_put2.htm


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครู

หนูแวะเข้ามาเยี่ยมคุณครูและแวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะ

ดูจากภาพกิจกรรมต่าง ๆ  แล้ว หนูคิดว่าเป็นภาพที่อบอุนและน่าประทับใจมากนะคะ

หนูขอขอบพระคุณคุณครูมากนะคะที่แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนหนูค่ะ

ku aa boutong
IP: xxx.64.107.153
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นสภาพจริงของรร.นี้จังค่ะปัจจุบันสอนเด็กเล็กอยู่ที่รร.หนึ่งมีแนวคิดคล้ายกับรร.สัตยาไสแต่สภาพจริงไม่ใช่เลย

เขียนเมื่อ 

การจะทำให้ได้อย่างสัตยาไส..ใจต้องปึ๊กๆ..เสียสละสุดๆ..ที่ทำไม่ได้เพราะครูที่โรงเรียนน้องครูยังมีภาระมากมายอยู่มังคะ..

เขียนเมื่อ 

จ๊ะเอ๋ๆ.. อิอิ พี่อ้อยเล็ก ค่ะ เพิ่งจะได้มาอ่านสาระดีๆ ที่ไปเที่ยวชมโรงเรียนแบบอย่างที่ดี ตามมาดูว่าพี่จะไปถึงไหนคะวันนี้ เหอๆ คิดถึงเสมอแร่ะ

เขียนเมื่อ 

Ico32....จ๊ะเอ๋จ้า....

นันทัชพร บุญนาค
IP: xxx.157.210.158
เขียนเมื่อ 

อยากเข้าเรียนม.4ที่นั้นค่ะ

อยากเข้าจริงๆพ่อแม่อยากให้เข้าด้วย

จะให้หนูทำไงดี

เขียนเมื่อ 

นันทัชพร บุญนาค,,,,หนูต้องไปศึกษากฏระเบียบของเขาก่อนและเขาจะมีบททดสอบที่เขาสามารถวัดได้ว่าหนูจะเรียนได้ตลอด,,,,ที่ไปดูงานในตอนนั้นเขาจะทดสอบทั้งเด็กและผู้ปกครองจ้า

เสาวลักษณ์
IP: xxx.109.66.238
เขียนเมื่อ 

กำลังสนใจและจะติดต่อขอไปดูงานวันที่ 6 สิงหาคม 2554

ที่โรงเรียนสัตยาไส ช่วยแนะนำขั้นตอนการขอไปเยี่ยมชมด้วย

จะเป็นพระคุณยิ่งค่ะ

.............................อนุบาลบ้านยูงทอง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 08-1569-6181

รวิวรรณ สุวานิช
IP: xxx.67.67.181
เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดีที่สุดในประเทศไทยและน่าจะดีที่สุดในโลกด้วย

พรทิพย์ เรือนแก้ว
IP: xxx.164.95.178
เขียนเมื่อ