1. บรรยากาศการพบปะกันในงาน จิบกาแฟ 1 เมื่อ 22 พ.ค. 49 บางช่วงมีการแย่งกันพูด ในบล็อกน่าจะแย่งกัน ลปรร.บ้าง

2. ให้ความเอาใจใส่กับชาวบล็อกในชุมชนที่ตนอยู่เป็นอันดับแรก โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายบันทึก ให้กำลังใจ ฯลฯ
 
3.นัดหมาย พบปะกันนอกรอบ อย่างไม่เป็นทางการบ่อยๆ เพื่อสร้างความเป็นกันเอง และความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น

4.แบ่งปัน เทคนิค ความรู้เฉพาะตัว เล่าสู่กันฟังบ่อยๆ

5.หยิบเรื่องที่แต่ละคนสามารถเล่าได้อย่างลื่นไหล ไม่สะดุด ไม่ติดขัด เอามาเขียนบันทึก เช่น งานอดิเรก ความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่น่าสนใจ-บอลโลก-ราคาน้ำมัน  ทองคำ   แฟชั่น ละคร กีฬา ดนตรี ดารา คำพูด หรือเหตุการณ์ประทับใจในการอบรม-ประชุม ฯลฯ

6.ร่วม ลปรร ร่วมวางแผน แชร์ไอเดียสำหรับโครงการ กิจกรรมที่น่าสนใจกันในแบบ Real time เช่น ผ่านทาง MSN Chatroom

7.เพิ่มช่องทางสื่อสาร เช่น จดหมายข่าว ,  mailling list ในกลุ่ม และเปิดรับผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกจดหมายข่าวได้ด้วย

8. จัด meeting ประจำเดือน หรือ ทุก 2 เดือน ทุก 3 เดือน อย่างเป็นทางการ ในแบบงานจิบกาแฟ หรือรูปแบบอื่นๆ

9. ในวันสำคัญของสมาชิกชุมชน น่าจะมีกิจกรรมในกลุ่มที่สร้างความประทับใจระหว่างกันบ้าง เช่น วันเกิด ฯลฯ

10. ตัดสินใจลงมือทำ ข้อใดข้อหนึ่งจาก 9 ข้อข้างต้น หรือทำทั้งหมด ให้เป็นจริงขึ้นมา.....