ยา ddI ผง ดูเหมือนจะกินง่ายแต่เป็นสิ่งที่ยากมากในเด็กติดเชื้อ  มีคุณแม่ท่านหนึ่งลูกอายุประมาณ 10 ขวบ เล่าให้ฟังว่าต้องซื้อแคปซูลเปล่ามา กรอกยาผง ddI ใส่ในแคปซูลก่อนให้ลูกกลืน รวมแล้ว 7 เม็ดต่อ 1 มื้อ  แต่ลูกจะรับยาได้ดีกว่าการกินยาผง ddIผสมน้ำ  แม้จะเติมนำหวานแล้วก็ตาม มารดาว่าไม่เคยป้อนได้สำเร็จ  โดยได้ลองมาแล้วหลายวิธี  ค่าใช้จ่ายในการซื้อแคปซูลเปล่าประมาณ 90 บาทต่อเดือน

         งานเภสัชกรรมมีคำแนะนำหรือจะช่วยเตรียมยาให้เด็กรายนี้ได้ไหม??ค่ะ