วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 6. ขอเรียนรู้จากเพื่อน

• หน่วยราชการไทยโชคดี ที่เวลานี้มีหลายหน่วยงาน มีประสบการณ์ทำ KM ในรูปที่เนียนในเนื้องาน    ไม่เป็นงานเพิ่ม ไม่เป็นภาระ    แต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ชีวิตการทำงานมีคุณค่ามากขึ้น    หน่วยงานเหล่านี้สามารถช่วยแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์การทำ KM ที่ดี ไม่หลงทาง ให้แก่หน่วยราชการอื่นๆ ได้
• หน่วยราชการที่ยังงงๆ อยู่ ว่าทำ KM อย่างไรดี   สามารถขอเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีประสบการณ์การทำ KM แบบไม่เพิ่มงานได้    โดยใช้เทคนิค KM ที่เรียกว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer Assist)
• หน่วยงานที่มีทักษะในการทำ KM แบบไม่เพิ่มงาน   KM ไม่เป็นภาระเพิ่ม แต่เป็นเครื่องมือให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น คนเป็นสุขขึ้น ที่ผมรู้จักและมั่นใจว่ามีประสบการณ์ ที่จะ ลปรร. ได้จริง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร,  กรมอนามัย,  ม. นเรศวร,  ม. สงขลานครินทร์,  ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,  รพ. บ้านตาก  จ. ตาก  เป็นต้น
• คงจะมีอีกหลายหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทำนองเดียวกัน   ถ้าผมได้ชื่อเพิ่ม ก็จะนำมาเติม   หน่วยงานใดเชื่อว่าตนมีประสบการณ์ที่จะ ลปรร. กรุณาเล่าใน comment ด้วยนะครับ

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 2

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 3   วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 4

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 5

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พค. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)