โครงการพัฒนาข้อมูลผู้ป่วยนอกโดยใช้ระบบสารสนเทศ ได้เริ่มดำเนินการที่งานผู้ป่วยนอกแผนกเด็กไปแล้ว ถ้าสำเร็จก็จะขยายไปยังแผนกอื่นๆต่อไปจนครบทุกแผนก แต่โครงการยังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติ  ถ้าโครงการได้รับอนุมัติ จะมีเงินค่าตอบแทนให้นิดหน่อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สามารถลงข้อมูลในระบบบริการตามโปรแกรม HOMC ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถออกรายงานได้ตามต้องการ จะได้ยกเลิกการจดบันทึกด้วยมือเสียที่ แต่ถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร โครงการนี้ก็ยังคงทำต่อไป