เนื่องจากมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ ภาพ ระดับปฐมวัยในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา  2552  เมื่อวันเสาร์ที่  21 พ.ย.52  ณ  โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม (หลังคาร์ฟูร์)  ของสพท.เชียงใหม่ เขต 1

เด็กได้รับมอบหมายจากกรรมการให้สร้างสรรค์ชิ้นงานในหัวข้อ  ไปเที่ยวสวนสัตว์

จึงมีภาพผลงานกิจกรรมมาให้ชมดังนี้

ชนะเลิศอันดับ  1  จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

  

ชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนอนุบาลสุมาลี

         

ชนะเลิศอันดับ  3  จากโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

รางวัลอันดับ  4  โรงเรียนวัดบ้านน้อย

         

รางวัลอันดับ  5  โรงเรียนบ้านเชิงดอย  (ดอยสะเก็ดศึกษา)