เทคโนโลยี เป็นดาบสองคม ถ้าคนใช้ไม่มีคุณธรรมจะเกิดอันตรายมาก