ขอคำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติงาน คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี


คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี

          โรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับ  คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี ได้มีการประกวดระดับเขตผลปรากฎว่าได้เป็นอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนในเขตไปประกวดระดับประเทศ   จำต้องจัดทำเอกสาร และเตรียมทุกอย่าง ตั้งแต่ นักเรียน เอกสาร กิจกรรมต่าง ๆ มารองรับ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

           ทางโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี กับ แผนปฏิบัติราชการ  การประกันคุณภาพการศึกษา และ Smart School แล้ว

     คุณภาพสภานศึกษา 3 ดี มี ดังนี้

  1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy)

  2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)

  3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug-Free)

            เนื่องจากได้รับผิดชอบ   เป็น    ผู้ประสานงาน    ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)โครงการ/กิจกรรม คือ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ อนุบาล-มัธยมศึกษา

             ได้คิดแนวทางดำเนินการ ไว้แล้วคือ ต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และสอนตามแผน  

              คณะกรรมการ คือ รองฯ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ

              ดังนั้น อยากขอคำแนะนำ แนวทางปฏิบัติ และวิธีการพัฒนา กับผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทำเกี่ยวกับ "คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี" มาแล้ว

             จากที่ได้เขียนบันทึกฉบับนี้ไปเพื่อขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ การทำกิจกรรม คุณภาพสถานศึกษา 3D มาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีคำแนะนำจากท่านผู้มีประสบการณ์ เลยต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากการอ่านบทความต่าง ๆ อ่านนโยบาย หลักเกณฑ์ และผลที่จะได้รับกับนักเรียนของเรา ฯลฯ ได้นำเอามาประสมประสานกันออกมาเป็นแนวทางการพัฒนางาน คุณภาพสถานศึกษา 3D ของโรงเรียนเราเอง ได้ดังนี้

              พวกเราทีมงานพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา 3D ด้าน คุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) ได้ปรึกษากันแล้วว่า การที่จะพัฒนาที่นักเรียนของพวกเราได้พวกเราต้องมีความเชื่อ และต้องทำจิตใจให้ผ่องใสก่อน เมื่อคุณครูมีจิตใจที่ดี ที่ผ่องใสแล้ว(จิตใจที่ผ่องใส คือ จิตใจที่คิดแต่เรื่องดี ๆ คิดในทางบวก เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ) ก็สามารถมีพลังในตนเองเพื่อนำไปพัฒนานักเรียนต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการอบรมให้นักเรียนสามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งสังคมปัจจุบันนี้ต้องการเป็นอย่างมาก

              พวกเราขอนำเสนอกระบวนการ การดำเนินการเพื่อพัฒนา ด้านที่ 2 ด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ดังนี้ 

โครงการ   คำสั่ง  กำหนดการ  คณะวิทยากร  คำกล่าวรายงาน

 

 

   

  

 

หมายเลขบันทึก: 314372เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2009 12:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 13:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (4)

สนใจเหมือนกันครับ ผลงานดีเด่นระดับเขต ก็ถือว่าสุดยอด

มีอะไรเผยแพร่ก็บอกด้วยครับ มีสิ่งดีถ้าไม่ขยายผลเกรงจะสูญเปล่าครับ

มาติดตามรับสิ่งดีๆค่ะ เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติ

การศึกษาบ้านเราให้ก้าวไกลสู้เพื่อนบ้านได้

ขอบคุณค่ะ

มาทักทายเพื่อนร่วมวิชาชีพ และยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูแป๋ม

ยินดี ที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

ครูปลา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี