เลือกตัวที่แข็งแรง หน้าตาดี รูปร่างดี ร่าเริง คึกคัก อวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์
อย่าเลื่อกที่ซึมๆผิดปกติ ไม่ค่อยตอบสนองมือเรา

เมื่อซื้อแล้วรีกกลับบ้าน อย่าเที่ยวต่อ ระหว่างเดินทางอย่าให้ร้อนเกินไป
ถ้าจำเป็นต้องเดินทางไกล ต้องมีน้ำให้กินระหว่างทาง หรือถ้าไม่มีให้ใช้
แตงกวา หรือบวบ หรือให้ที่ร้านจัดถ้วยใส่สำลีเติมน้ำให้ชุ่ม
ใส่ไว้ให้กินระหว่างทาง

ถึงบ้านแล้วรีบย้ายเข้ากรงหรือบ้านหนูทันที
เริ่มเลี้ยงใหม่ๆ แฮมยังไม่คุ้นมือเรา เวลาจับระวังอย่าให้ดิ้นหลุดมือ อันตราย!!