ประวัติความเป็นมาของแฮมสเตอร์


ณ ทะเลทรายซีเรีย

 

นักสัตว์วิทยา จากประเทศ อิสราเอล ได้บังเอิญพบแม่แฮมสเตอร์ และลูกน้อย
ภายในโพรงลึกประมาณ ๘ ฟุต  และได้นำแม่แฮมสเตอร์ และลูกๆ กลับมาที่ห้องทดลองในกรุงเยรูซาเลม

อีกเพียง ๔ เดือนต่อมา ลูกแฮมสเตอร์ตัวใหม่ก็ได้กำเนิดขึ้น และนับได้ว่าเป็น
แฮมสเตอร์ตัวแรกที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงในห้องทดลอง

แฮมสเตอร์ถูกขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อใช้ในการทดลอง  และได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างในวงการวิทยาศาสตร์โลก  เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ปลอดจาก
เชื้อโรค  และขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก
 
มันจึงถูกนิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษา
วิจัยทางการแพทย์
 

จากเยรูซาเลม  แฮมสเตอร์ถูกนำไปยังห้องทดลองใน ฝรังเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จนทุกวันนี้แฮมสเตอร์พันธุ์ ซีเรี่ยน หรือ golden hamster ที่เลี้ยงกันอยู่ก็สืบเชื้อสายมาจาก ครอบครัวน้อยๆที่ถูกพบในทะเลทรายซีเรีย

ที่ได้ชื่อว่าพันธุ์ syrian ก็หมายถึงชาวซีเรียนั่นเอง