ความเป็นมาของแฮมสเตอร์

ประวัติความเป็นมาของแฮมสเตอร์


ณ ทะเลทรายซีเรีย

 

นักสัตว์วิทยา จากประเทศ อิสราเอล ได้บังเอิญพบแม่แฮมสเตอร์ และลูกน้อย
ภายในโพรงลึกประมาณ ๘ ฟุต  และได้นำแม่แฮมสเตอร์ และลูกๆ กลับมาที่ห้องทดลองในกรุงเยรูซาเลม

อีกเพียง ๔ เดือนต่อมา ลูกแฮมสเตอร์ตัวใหม่ก็ได้กำเนิดขึ้น และนับได้ว่าเป็น
แฮมสเตอร์ตัวแรกที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงในห้องทดลอง

แฮมสเตอร์ถูกขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อใช้ในการทดลอง  และได้รับ
ความสนใจอย่างกว้างในวงการวิทยาศาสตร์โลก  เนื่องจากเป็นสัตว์ที่ปลอดจาก
เชื้อโรค  และขยายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก
 
มันจึงถูกนิยมใช้เป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษา
วิจัยทางการแพทย์
 

จากเยรูซาเลม  แฮมสเตอร์ถูกนำไปยังห้องทดลองใน ฝรังเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา จนทุกวันนี้แฮมสเตอร์พันธุ์ ซีเรี่ยน หรือ golden hamster ที่เลี้ยงกันอยู่ก็สืบเชื้อสายมาจาก ครอบครัวน้อยๆที่ถูกพบในทะเลทรายซีเรีย

ที่ได้ชื่อว่าพันธุ์ syrian ก็หมายถึงชาวซีเรียนั่นเอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Yupin_blogความเห็น (0)