Quality People

 วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็น "วันสุข จริงๆ" เพราะถือว่าเป็นที่พวกเรา

 "มีโชคและวาสนา ที่ได้ F2F กับ อาจารย์ หรือ กูรู คุณภาพ ๔ท่าน" ทั้งสี่ท่านมีลูกศิษย์ มากมาย

 "ลองช่วยกัน เล่าความดีของอาจารย์ในภาพให้พวกเราฟังด้วยครับ ท่านเป็นใคร มีประสบการณ์อย่างไรกับวงการคุณภาพ ของประเทศไทย"

ภาพที่ ๑ ท่านใส่ชุดสีชมภู อารมณ์ดีเหมือนในภาพครับ ท่าน คือ ใครครับ?

ภาพที่ ๒ ท่านเป็น Doctor ครับ

ภาพที่ ๓ ท่านนี้ JJ ใฝ่ฝันจะได้ F2F กับท่านมานานแล้วครับ และ ความฝันเป็นจริงแล้วครับ

ภาพที่ ๔ ท่านสุดท้ายครับ ท่านแวะมาถามทาง JJ ว่าร้าน "ไก่ย่างที่ใด น่าทาน" และ ท่านได้ เชิญท่าน กูรู ภาพที่สาม มาเยี่ยมพวกเราชาวมอดินแดงครับ

JJ