Kick off "Competency"

การนำ Competency สู่การปฏิบัติต้องสร้างค่านิยมในการใช้ Competency เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อความสุขในการทำงาน ไม่ใช่เพื่อการจับผิด จึงจะทำให้องค์กร Healthy

          ในการประชุมวิชาการประจำปี 2549 ช่วงเช้าของวันที่ 25 -26 พ.ค. 2549 ได้มีการบรรยายปูพื้นความรู้เบื้องต้น เรื่อง Competency แก่บุคลากรของสถาบัน โดย ดร.ประพนธ์  สุริยวงศ์  ซึ่งท่านเป็นวิทยากรในเรื่อง HRD & Competency ในทีมพัฒนา Competency ของกรมควบคุมโรคอยู่แล้ว ซึ่งเราคงต้องขอความช่วยเหลือจากท่านวิทยากรเป็นแกนนำและที่ปรึกษาสำคัญในการนำ Competency สู่การปฏิบัติของสถาบันต่อไป

          สิ่งที่ท่านวิทยากรเน้นและให้ความสำคัญในการนำ Competency สู่การปฏิบัติ คือ การสร้างค่านิยมในการใช้ Competency เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อความสุขในการทำงาน ไม่ใช่เพื่อการจับผิด จึงจะทำให้องค์กร Healthy  เพราะคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร  HRD ต้องถือเป็นงานที่สำคัญ เพราะมีหน้าที่เกี่ยวกับคนขององค์กร (ซึ่งถือเป็นทุนมนุษย์)  ตั้งแต่การสรรหา พัฒนา ส่งเสริม และธำรงค์รักษา  ถ้า HRD สามารถทำได้ดีแล้วจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีมูลค่าเพิ่มมากมาย

          ภาพรวมของ 2 วันที่ผ่านไปคิดว่าคงจะวางพื้นฐานความรู้เบื้องต้นได้ประบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ถือเป็นการเริ่ม Kick off "Competency" แล้ว ก้าวต่อไปเป็นการสร้าง "Cream" ของแต่ละกลุ่มภารกิจที่จะต้องเป็นทีมงานต่อไป

          ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหลายๆ ท่านที่แสดงเจตน์จำนงค์ในการสานต่อ Competency ขององค์กรเรา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

อัจฉรา
IP: xxx.121.111.53
เขียนเมื่อ 
หลายคนชมอาจารย์มากค่ะ
supaluk
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 

ในวันแรกพลาดโอกาสไป แต่เมื่อมาฟังวันที่ 2 ก็ได้สาะ+ความสุขจริง ๆ อยากให้จัดอีกเพื่ออีกหลาย ๆ คน จะได้รับสารความสุขอย่างเราบ้างค่ะ

ชื่นชมอาจารย์ด้วยค่ะ

Fl1111