ความสำคัญของวิตามิน
ถ้าคุณไม่ได้วิตามินเพียงพอ  ร่างกายของคุณก็จะเกิดอาการต่างๆ  จากน้อยไปสู่ขั้รุนแรงแล้วแต่ว่าคุณจะขาดวิตามินใด  มากน้อยเพียงใด
     ถ้าร่างกายขาดวิตามินแต่ละชนิดแล้วจะมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง