ขอเชิญชวนท่านอาจารย์ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ร่วมส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียชีวิตและทรัพย์ทุก ๆ ท่านครับ และถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธา ทุนทรัพย์ แรงใจและแรงใจร่วมกันช่วยเหลือภัยครั้งนี้ครับ

ในฐานะคนอุตรดิตถ์คนหนึ่งที่รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ บอกได้เลยครับ ว่าหนักจริง ๆ หนักเกินกว่าที่ทุกท่านรับทราบผ่านทางสื่อทั้งวิทยุและโทรทัศน์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับแรงใจและแรงกายทุก ๆ แรงครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

(คนอุตรดิตถ์)

http://www.disaster.go.th/news01/webddpm/gallery1/index.htm

 

รูปภาพมาจากเว็บไซด์ครับ

ผมไม่กล้าที่จะถือกล้องไปถ่ายรูป เพราะจิตใจหดหู่ที่เห็นเพื่อน ๆ พี่น้อง ๆ ประสบกับสภาพแบบนั้นครับ

ถ้ามีรูปจากหน่วยงาน เพื่อน พี่ น้อง จะมาลงให้ดูกันครับ