วิตามินบี  6
ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย  และมีส่วนในกระบวนการเมตาบอริซึม  นอกจากนั้นยังช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์  ให้ทำงานในระดับที่ดี 
      การขาดวิตามินบี  6  จะมีผลต่อการบริโภคอาหาร  คือร่างกายจะทานอาหารไม่ค่อยอร่อย
อยู่ในสภาพอาการเบื่ออาหารซึ่งจะมีผลทำให้ร่างกายขาดอาหารชนิดอื่น  จนร่างกายทรุดโทรมในที่สุด