วิตามินดี
              มีหน้าที่สำคัญคือ  ช่วยควบคุมดูแลการผลิตเซลล์กระดูก  และยังช่วยดูดซึมฟอสฟอรัสและแคลเซียมอีกด้วย
              ถ้าขาดวิตามินดี  สังเกตได้เลยว่าคุณจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายทั่วร่างกายปวดเมื่อยอยู่เสมอ  จิตใจหงุดหงิดไม่สดชื่น