จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย

ใช้คนให้เหมาะกับงาน

ขั้นตอนการทำงานต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ ทำอะไร กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานเมื่อไหร่ และต้องประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินการร่วมกันอีกครั้งเพื่อความพร้อมเพรียงของการทำงาน กำหนดบทบาท ภารกิจ แบ่งแยกกันชัดเจน..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการงานประชุมสัมมนาความเห็น (0)