ตรางการบรรยายและฝึกอบรม งานเกษตรกำแพงแสน 3-10 ธันวาคม 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ตรางการบรรยายและฝึกอบรม งานเกษตรกำแพงแสน 3-10 ธันวาคม 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ตรางการบรรยายและฝึกอบรม งานเกษตรกำแพงแสน 3-10 ธันวาคม 2552 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เสริมสร้างงานวิจัย

ใส่ใจบริการ

ประสานความคิด

มุ่งผลผลิตสู่ชุมชน

 

3ธ.ค.52

10.00-10.20 การเพาะและดูแลกล้าผัก

10.25-10.45การผลิวัสดุปลูกไม้ประดับ

14.00-14.20อ้อยคั้นน้ำพันธุ์กำแพงแสน

14.25-14.45การทำน้ำตาลงบจากน้ำอ้อย

 

4ธ.ค.52

10.00-10.20ละมุดย้อยสีธรรมชาติ

10.25-10.45เทคนิคการยืดอายุดอกไม้ในแจกัน

14.00-14.20เทคนิคการขายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า

14.25-14.45เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

 

5ธ.ค.52

10.00-10.20เทคนิคการขายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า

10.25-10.45เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

10.50-11.10เทคนิคการเก็บรักษามะนาวให้ได้2เดือน

13.30-14.30พิมเสนน้ำและยาหม่อง ทำเองได้ง่ายจัง

14.35-15.05การ์ดน่ารักจากใยหนอน

15.10-15.30การผลิตวัสดุปลูกไม้ประดับ

 

6ธ.ค.52

10.00.00-10.20การเก็บและจัดการเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน

10.25-10.45การเพาะและดูแลกล้าผัก

10.50-11.10การปลูกและดูแลผักกระถาง

13.3.-14.30พิมเสนน้ำและยาหม่อง ทำเองได้ง่ายจัง

14.35-14.55สายพันธุ์ต้นไม้กินแมลงในประเทศไทย

15.00-15.20การปลูกเลี้ยงไม้กินแมลง

 

7ธ.ค.52

10.00-10.20เทคนิคการขายพันธุ์มะนาวเชิงการค้า

10.25-10.45เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

10.50-11.10เทคนิคการเก็บรักษามะนาวให้ได้2เดือน

13.3.-14.00การ์ดน่ารักจากใยหนอน

14.05-14.35สอนน้องพับหนอน

14.40-15.10การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้

 

8ธ.ค.52

10.00-10.20การผลิตวัสดุปลูกไม้ประดับ

10.25-10.45การปลูกและดูแลผักกระถาง

14.00-14.20อ้อยคั้นน้ำพันธุ์กำแพงแสน

14.25-14.45การทำน้ำตาลงบจากน้ำอ้อย

 

9ธ.ค.52

10.00-10.20ละมุดย้อมมีธรรมชาติ

10.25-10.45เทคนิคการยืดอายุดอกไม้ในแจกัน

14.00-14.20การปลูกกล้วยจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

14.25-14.45การปลูกและดูแลผักกระถาง

 

10ธ.ค.52

10.00-10.20เทคนิคการเก็บมะนาวให้ได้2เดือน

10.25-10.45สายพันธุ์ต้นไม้กินแมลงในประเทศไทย

10.50-11.10การปลูกเลี้ยงไม้กินแมลง

14.00-14.20การเก็บและจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในครัวเรือน

14.25-14.55สอนน้องพับหนอน

เพื่อสะดวกต่อการเตรียมสถานที่หากเข้าอบรมเป็นหมู่คณะโปรดแจ้งชื่อ สถาบัน/โรงเรียน/หน่วยงานและจำนวนผู้เข้าอบรม มายังคุณยุพิน อ่อนศิริ โทรศัพท์/โทรสาร 034 355368 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 52

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์

พล.ต.อ.ดร.ไกรสุข   สินศุข ในการสอนเรื่อง ทำอย่างไรจึงจะส่งความพึงพอใจให้ถึงมือผู้รับ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • มาถามว่า
  • ลงภาพได้ไหมครับ

น่าสนใจ อยากไปมากๆ ครับ

นายสามารถ เศรษฐวิทยา
IP: xxx.84.95.173
เขียนเมื่อ 

เรียนเชิญครับ มีความรู้อีกมากมายในงานเกษตรปีนี้