สรุปศึกษาดูงานที่ฟิลิปปินส์

แดนไท
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนหนังสือนอกห้องเรียน

สรุปการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ 


1.  การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์
    1.1   ด้านการบริหารงานองค์กรนิสิต


           1.1.1   การบริหารงานด้านองค์กรนิสิต
           ลักษณะรูปแบบการบริหารงานจะมีลักษณคล้าย ๆ กับรัฐสภา  โดยมีตัวแทนคณะมาประชุมเป็นวาระเพื่อทำกิจกรรม หรือมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาในการทำกิจกรรมนั้น ๆ  ส่วนกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีการรับน้อง และมีการเลี้ยงส่งนิสิตที่จบการศึกษา เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          1.1.2   การบริหารงานด้านสภานิสิต

         ณะกรรมการบริหารสภานิสิต  ได้มาจากการเลือกตั้งจากคณะ คณะละ 1 คน  ถ้าสมาชิกของคณะมีจำนวนมาก  ก็จะได้เป็นตัวแทนในการบริหารงาน  คณะละไม่เกิน 2  คน เข้ามาบริหารงานในส่วนกลาง    จุดเด่นของสภานิสิตที่ฟิลิปปินส์คือ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยโดยตรง

        1.1.3    การบริหารงานด้านกิจกรรมขององค์กรและชมรม
องค์กรและชมรม  ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาทิ   ชมรมดนตรี  ชมรมบริดจ์ เป็นต้นส่วนลักษณะของการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็มีลักษณะคล้ายกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของการรวมตัวกันของนิสิต  ซึ่งนิสิตของมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์  ส่วนใหญ่หลังจากไม่มีการเรียนการสอนจะมารวมตัวกันอยู่ที่ตึกกิจกรรมเพื่อทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ   หรืออาคารเรียนรวมตลอดเวลาเพื่อพบปะพูดคุยในการดำเนินงานของชมรม หรือติววิชาที่เรียน  

   1.2   ด้านศิลปวัฒนธรรม

       ฟิลิปปินส์เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกก่อนจะได้มีโอกาสพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง วัฒนธรรมฟิลิปปินส์จะมีส่วนคล้ายกับประเทศในละตินอเมริกา ประชาชนแบ่งออกเป็นชุมชนทางเชื้อชาติและภาษาที่แตกต่างกันออกไป

      ส่วนวัฒนธรรมขององค์กรคือ  ทุกคนต้องผ่านกิจกรรมนันทนาการทุกคน  ด้วยความเชื่อที่ว่าทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี และสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  และทุกปีในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยนิสิตชายทุกคนจะต้องวิ่งแก้ผ้ารอบมหาวิทยาลัย

   1.3    ศึกษาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

       หลังจากที่ได้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนิสิตและการบริหารงานด้านองค์กรนิสิตเสร็จแล้ว คณะมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เดินชมคณะต่าง ๆ และสถานที่ในการทำกิจกรรม  ซึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมให้นิสิตเป็นสัดส่วน  และมีการรวมตัวของนักกิจกรรมมากมายร่วมกันทำกิจกรรม   ติวหนังสือ ส่วนบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยจะมีต้นไม้เยอะ  บรรยากาศที่ร่มรื่นส่วนวัฒนธรรมในการแต่งกายมาเรียนค่อนข้างเป็นอิสระ  คือจะเน้นเรื่องการเรียนเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษ  จะมีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ชั้นเล็ก ๆ  จึงทำให้นักศึกษาพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี

ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์

   2.1   สุสานทหารอเมริกัน  (Manila American Cemetery and Memorial)

        สุสานทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 บนพื้นที่ 615,000 ตรม.สลักชื่อทหารผู้เสียชีวิต 36,282 รายชื่อ เป็นสุสาน คล้าย ๆ กับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เงียบสงบและอลังการ มีระฆังตีเพื่อสรรเสริญทหารที่เสียชีวิต ภายในสุสานมีที่สวดมนต์เล็ก ๆ และมีสมุดให้บันทึกไว้อาลัยสำหรับผู้มาเยือน โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่กลับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว สุสานเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 9.00-17.00 น. ทุกวัน  ยกเว้นวันคริตมาส 25 ธ.ค. และวันหยุดตามประกาศของรัฐบาลฟิลิปปินส์ สุสานมีหลุมศพทหารที่เสียชีวิต 17,202 หลุม และมีรายชื่อผู้สูญหายอีกมากมาย  36,282  รายห่างจากสุสานไม่ไกลนักเป็นกองบัญชาการกองทัพบกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งปัจจุบันผู้บัญชาการทหารบกคือ VICTOR S IBRADO ไทยและฟิลิปปินส์มีความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกันค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเป็นสมาชิกในสนธิสัญญาป้องกันร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) และต่างมีสนธิสัญญาป้องกันร่วมกับสหรัฐฯ   จึงมีการซ้อมรบระหว่างทหารไทย -สหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ ในประเทศฟิลิปปินส์ (สมัยที่ SEATO ยังมีบทบาทอยู่)

ทัศนศึกษาภูเขาไฟ ทะไกไต

ทางตอนบนของมะนิลา มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าทะไกไต หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  ตะกายตาย  ที่นั่นมีทะเลสาบขนาดใหญ่ มีเทือกเขาล้อมรอบ ในทะเลสาบก็มีเกาะเล็กๆ สองสามเกาะ และที่สำคัญที่สุดคือมี ภูเขาไฟที่เล็กที่สุดและอันตรายที่สุด ชื่อว่า TAAL volcano ภูเขาไฟนี้ยังไม่ดับสนิทเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสระเบิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อ นี่แหละอาจเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์แบบสวยประหารของภูเขาไฟลูกนี้ส่วนเมือง  Tagaytay  อยู่ห่างจากมะนิลา ประมาณ 60 กม. (ไปทางใต้) ซึ่งก็ถือว่าไม่ไกล ใช้เวลาขับรถไปประมาณ ชั่วโมงครึ่ง จึงเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนฟิลิปปินส์ช่วงสาร์- อาทิตย์  เมือง Tagaytay  เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ Taal (ตา-อาล) ซึ่งถือเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ที่ยังคงประทุ (active) อยู่  ซึ่งภูเขาไฟ Taal นี้เป็นเกาะอยู่ในทะเลสาบ Taal (ชื่อเดียวกัน)

จุดชมวิวที่มีประวัติ    คือ มากอสพาเลส ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เห็นได้ชัดที่สุด     การเดินทางไปยังจุดชมวิวต้องนั่งรถจิ๊ปขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง ค่าโดยสารคนละประมาณ 5 เปโซ ได้รับการบอกเล่าว่าสมัยก่อนมากอสพาเลสเป็นสถานที่สวยงามมาก และเป็นสมบัติส่วนตัวของประธานาธิบดีมากอส แต่ภายหลังรัฐบาลยึดมาเป็นของรัฐแต่ขาดเงินดูแลจึงปล่อยให้ทรุดโทรม   ตอนนี้จึงไม่มีแม้แต่หลังคา มีแต่โครงเหล็กที่สนิม    อย่างไรก็ตามเป็นทำเลที่ดีในการมองวิวที่สวยงามของทะไกไต Ming’s garden   เป็นสวนอาหารที่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นจุดชมวิวและใช้พักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวัน  ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ  จากการมองภูเขาไฟ ทะไกไต  ด้วยตาซึ่งมองเห็นได้ไม่ชัดมากเพราะวันที่เดินทางเข้าชมเป็นวันที่หมอกลงจึงเห็นภูเขาไฟภูเขาไฟ ทะไกไตแค่ลาง ๆ    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แดนไทความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เพิ่งมีเวลาได้แวะมาอ่าน  จริงๆ ต้องยอมรับว่า การศึกษาดูงาน คือกระบวนการที่ช่วยพัฒนานิสิตได้เป็นอย่างดี  แต่การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานนั้น เป็นเรื่องสำคัญมาก  รวมถึงถอดบทเรียนแล้วต้องมีการสื่อสารไปยังคนอื่น หรือองค์กรอื่นๆ

ขอบคุณครับ

 

 

คำสำคัญ (Tags)

#ฟิลิปปินส์

หมายเลขบันทึก

309045

เขียน

27 Oct 2009 @ 23:22
()

แก้ไข

15 Jun 2012 @ 00:06
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก