ห่างหายไปหลายวันไม่ได้เข้ามาเล่าเรื่องราวผ่านทางหน้าเวบบอร์ดแห่งนี้ ถึงแม้นว่าไม่ได้เข้ามาบอกกล่าวแต่เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเราคงจะรับรู้ทั่วกันอยู่นะค่ะว่าช่วงนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของเราบรรยากาศคึกคัก สนุกสนานกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหม่ของเรานั่นก้อคือ "สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" หรือเรียกกันติดปากว่า  "eOffice"  ซึ่งอยากจะบอกจากความรู้สึกลึก ๆ ของตัวเองว่า ดีใจ และภูมิใจในเพื่อนร่วมองค์กรแห่งนี้มากที่สุดเลย และก็หายเหนื่อยเลยค่ะ  เพราะในช่วงวันที่ 15 -19 พ.ค.ที่ผ่านมา  พวกเราชาว มวล.ได้รวมพลังกันร่วมเรียนรู้หลักสูตร "ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (WU eOffice)"  กันอย่างพร้อมเพรียงทั้งเพื่อนพนักงานสาย ป.  สาย ว. ท่านผู้บริหารระดับสูงท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดีสำนักต่าง ๆ ผู้อำนวยการ และพี่หัวหน้าส่วนต่าง ๆ  ก็มาร่วมเรียนรู้และร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยกันครบเกือบทุกท่าน ส่วนท่านที่ติดภาระกิจก็ได้ติดต่อขอให้ไปแนะนำการใช้งานในวันถัดมา   ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและพร้อมใจกันทำสิ่งที่ดีเพื่อองค์กรของเรา  เป็นภาพที่น่ารักและน่าประทับใจจริง ๆ ค่ะ ที่ "ผู้บริหาร" และ"เพื่อนพนักงาน" ในมหาวิทยาลัยของเราได้เข้าร่วมเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะนำพามหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ของเราก้าวไกลสู่สากล สมดั่งวิสัยทัศน์ ที่เราหวังไว้ว่าจะก้าวไปให้ถึง "เป็นองค์กรธรรมรัฐ  เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น  และเป็นเลิศสู่สากล" โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริหารของเรา น่ารักมาก ๆ และน่าประทับใจจริงเลยค่ะ ซึ่งบางท่านถึงแม้นว่าท่านจะไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์  ท่านก็มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้และเป็นต้นแบบของพวกเราในการก้าวสู่สากล ท่านมุ่งมั่นจริง ๆ ค่ะ และต้องการใช้งานให้ได้  นั่นก็เพราะเรามี "เป้าหมาย" ร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ขึ้นมา  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น  ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่  และที่สำคัญคือการพยายามลดกระดาษลงและใช้เท่าที่จำเป็น ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งบประมาณในส่วนนี้และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวโยงถึงกันได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ 

ชาว มวล. ตื่นตัวและสนุกสนานกับการทำงานในสำนักงานใหม่  " สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ " วันนี้ก้าวสู่วันที่ 4 ของการทำงานในสำนักงานใหม่ของพวกเราชาว มวล. เราเริ่มใช้ระบบ eOffice กันเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม ที่ผ่านมา  เริ่มใช้งานวันแรกพวกเราก็ตื่นเต้นกันมาก  มาทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ พวกเราหลายคนโทรมาส่งเสียงทักทายกันเพื่อเอายืนยันว่า"เอาจริงละนะ / จะlog in ละน่ะ/เข้าระบบแล้วเจอของจริงเลยใช่มั๊ยพี่"  น้ำเสียงของแต่ละคนแฝงความรู้สึกยินดี ตื่นเต้น และมีความสุขอยู่ในคำพูดที่พูดออกมา ไม่มีใครหงุดหงิดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  ซึ่งย่อมเป็นสิ่งธรรมดามาก แม้นว่าเราจะออกแบบสำนักงานใหม่ของเราอย่างดีให้เป็นที่พอใจของผู้ทำงานแค่ไหน การใช้ของใหม่ก็ย่อมจะงง ๆ เก้ๆ กัง ๆ กันบ้าง เราก้อต้องปรับตกแต่งกันไปจนสำนักงานใหม่ของเราน่าอยู่ น่าทำงาน และคนทำงานก็สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ  อันจะส่งผลให้องค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรอื่น ๆ ด้วย   ขอบคุณหลายสายที่โทรเข้ามาแจ้งปัญหาระหว่างการใช้งานและเสนอแนวทางการปรับปรุง  ขอบคุณเพื่อน ๆ ชุมชนคนทำ eOffice/ ทีมSuper User ในหน่วยงานงานต่าง ๆ ที่" ช่วยกันสานต่อนโยบาย eOffice ของมหาวิทยาลัย" ไปยังเพื่อนร่วมหน่วยงานของท่าน  ก็ทราบมาว่าเหนื่อยกันมากในช่วงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพราะต้องถ่ายทอดนโยบายและช่วยแนะนำวิธีการใช้งานระบบฯให้คนในหน่วยงานซึ่งเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยของเราให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งเพื่อนพนักงานสายป. สายว.  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริหารของเราทั้งท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดีหลายท่านพี่หัวหน้าส่วน ก็สั่งมอบงานทางระบบ eOffice กันทุกท่านค่ะ  ซึ่งต่อไปชาววลัยลักษณ์ของเราก็จะคุ้นเคยกับการนั่งทำงานในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และมีความสะดวกสบายในการทำงานขึ้นมากมาย   ช่วง 4 ที่ผ่านมาได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายค่ะทุกคนน่ารักมากนอกจากจะได้คุยกันทางโทรศัพท์แล้ว อยากจะให้เพื่อนเล่ามานิดหนึ่งค่ะว่านั่งทำงานในสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ต้องปรับปรุงสำนักงาน eOffice อย่างไรช่วยบอกหน่อยค่ะ