บุคลากรที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสามารถนำหลักฐานค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ์

บุคลากรที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสามารถนำหลักฐานค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ์

 กรมบัญชีกลาง แจ้งหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0409.5/ ว 196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 แจ้งประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน ตามนัยหนังสือดังกล่าว โดยสาระสำคัญคือ ให้บุคลากรที่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสามารถนำหลักฐานค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ์ ที่ประกาศแนบท้าย  คือ อนุบาล ไม่เกินปีละ  4,650  บาท คือ ประถมศึกษา ไม่เกินปีละ  3,200  บาทมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินปีละ  3,900  บาท  มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินปีละ  3,900  บาท และอนุปริญญา ไม่เกินปีละ  11,000  บาท   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไปส่วนการดำเนินการขอเบิกเงินคืน นั้น คุณประมวล  เปลี่ยนผึ้ง งานการเงิน กองคลัง มข. กำลังดำเนินการอยู่ ชาวสมาชิก Cop ที่จ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตรไปแล้ว ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ (ทั้งบุตรที่เรียนสาธิตฯ ทุกระดับ) ก็คิดว่าจะเป็นข่าวที่ดีมากๆ ถ้าเบิกคืนได้ ตามนัยหนังสือดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณประมวล  เปลี่ยนผึ้ง งานการเงิน กองคลัง มข. โทร 2021  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ความเห็น (6)

IP: xxx.157.228.161
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถาม ค่า คจช พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มมส. สารคาม 6,900 บาท จะสามารถเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนได้ หรือไม่ และจะเบิกได้เท่าไร ครับ

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณคุณมนูญที่แจ้งข่าวคราว เป็นประโยชน์มากเลย  ข่าวดีๆอย่างนี้ต้องรีบบอกต่อ
มนูญ บรรณวงศ์ศิลป์
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 
           

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ถามมาเมื่อ พฤ. 25 พ.ค. 21:54:42 2006  สอบถามมาว่า ค่าใช่จ่าย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส. สารคาม 6,900 บาท จะสามารถเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนได้ หรือไม่ และจะเบิกได้เท่าไร นั้น

         ตอบ ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบิกได้ตามสิทธิ์ตามหนังสือ ว. .196 (2) ค่าธรรมเนียนอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครับผม คิอท่านมีสิทธิเบิกค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และสามารถนำหลักฐานค่าใช้จ่ายมาเบิกคืนได้ตามสิทธิ์ ที่ประกาศคือ อนุบาล ไม่เกินปีละ  4,650  บาท คือ ประถมศึกษา ไม่เกินปีละ  3,200  บาทมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินปีละ  3,900  บาท  มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินปีละ  3,900  บาท   ของท่านที่ถามมาว่าท่านได้จ่ายไปเกินสิทธิ์ที่จะเบิกได้คือ 6,900 บาท ก็ต้องมาดูว่าบุตรเรียนระดับใด เช่นถ้าบุตรเรียนระดับมัธยมปลายเบิกได้ไม่เกินปีละ  3,900  บาท ถ้าจ่ายไป 6,900 ก็เบิกได้ตามสิทธิ์คือไม่เกินปีละ 3,900 บาท เท่านั้นครับผม 

ถา
IP: xxx.147.95.176
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ ศึกษา ระดับปริญญาตรี ในประเทศ สามารถเบิกค่าเทอม ได้รึป่าวค่ะ

 

ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.24.154.61
เขียนเมื่อ 

ค่าธรรมเนียมอื่นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.เอกชน เป็นอันเดียวกับค่าธรรมเนียมการเรียนหรือไม่

สมพร รักษาบุญ (กุ้ง)
IP: xxx.180.57.138
เขียนเมื่อ 

เรียนเจ้าหน้าที่ ที่เคารพ คือกระผมอยากจะเรียนถามว่าตอนนี้ คนที่มีลูกอายุเกิน 25  ปี เบิกค่าเล่าเรียนคืนได้ยังครับ  ผม จนมากๆๆ พ่อเป็นผู้ช่วยพึ่งเป็นได้ปีกว่าซึ่งสาเหตุที่มาเป็นก็เพราะอยากให้ลูกจบปริญญาตรี ครับ