Road Accident Analysis 1

สาเหตุของอุบัติเหตุที่เราๆ ท่านๆ รู้กันดีคือ

1 คน

2 รถ

3 ถนน

เรามาดูสาเหตุจากคนกันก่อน

ขับเร็วเกินไป

ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร: ฝ่าไฟแดง เห็นไฟเหลืองก็เร่งความเร็ว

ฝ่าฝืนป้าย: ป้ายหยุด ป้ายให้ทาง ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายเตือนทางโค้ง

ฝ่าฝืนเครื่องหมาย: แซงในที่ห้ามแซง

ไม่ให้รถที่มีสิทธิไปก่อน เช่น บริเวณวงเวียน รถทางซ้ายไม่ให้รถทางขวามือไปก่อน

ไม่มีสมาธิกับการขับรถ ขับไปโทรไป ขับไปคุย/ทะเลาะกับคนในรถไป ขับไปดูข้างทางไป

เมา: สุรา ยาเสพติด

ง่วง

ถนน

ถนนลื่น

ถนนมีหลุมบ่อ

มีสิ่งของตกบนถนน ดินลูกรัง กรวด ทราย ของอื่นๆ

รถ

อุปกรณ์ไม่พร้อม ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ยางไม่มีดอก แรงดันลมยางไม่ได้ตามที่ผู้ผลิตรถกำหนด

สาเหตุอื่นๆ

ไม่มีทางเท้าให้คนเดินเท้า ไม่มีทางข้ามที่เหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถึงบ้านอย่างปลอดภัยความเห็น (0)