วันนี้ได้เข้าประชุมวิชาการของอจ.ประพนธ์ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ก็ได้รับความรู้และแนวทางที่จะนำมาใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งตามหลักทฤษฎีฟังแล้ว  รู้สึกว่าเราน่าจะนำมาปรับใช้ในงานได้ เพราะส่วนใหญ่ปัญหาที่พบก็คือเรื่องคน กับเทคโนโลยี่ ที่เป็นปัญหาใหญ่ คิดว่าน่าจะทำได้ ถ้าเรามีความตั้งใจจริง  แต่ก็ไม่รู้ว่าความฝันจะเป็นจริงหรือไม่  ก็ขอฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกัน  ถ้าเราทำงานเป็นทีม ความสำเร็จย่อมอยู่แค่เอื้อม  อยากเห็นทุกคนมีความสุขกับการทำงาน