สมาคมครูที่ออกมาประท้วง ใช่ตัวแทนของข้าราชการครูที่กินเงินเดือนจากแผ่นดินหรือเปล่า
การตอบแทนแผ่นดินอย่างสันติวิธี ทำได้ไหม ขึ้นชื่อว่าครู น่าจะทำได้ดีกว่านี้
อยากให้ครูเป็นตัวกลาง อยากให้ครูเป็นผู้มอง อยากให้ครูมองเขาว่าเป็นนักเรียน ถ้าเขาทำไม่ดี
เราก็เรียกเขามาตักเตือน สั่งสอนเสียใหม่ อย่าลืมเอาความเป็นครูออกมาใช้
ไม่มีใครไม่รักและเคารพครูหรอกน่า เชื่อว่า จิตใต้สำนึกทุกคน เชื่อครูแน่นอน อยากให้ครู วางตัวเป็นกลาง
เหมือนตำรวจ เหมือนทหาร อยากเป็นอย่างนั้น อย่าให้คนอื่นเขามองว่าครูทำไม่เหมาะไม่ควร