ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

              ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก  ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตที่สูง  ที่ราบสูงทางด้านตะวันออก   และตะวันตกเฉียงเหนือ  มีขอบเขตภูเขาสูง  ทั้งนี้มีเขตที่ราบหุบเขา  ซึ่งเป็นที่ราบดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์  พื้นที่ตอนกลาง   และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มตามแนวน้ำยมและแม่น้ำน่านเป็นย่านการเกษตรที่สำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก

             ตามสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  มีลักษณะร้อนชื้น  ฤดูร้อนมีอากาศร้อนมาก  ส่วนฤดูหนาวอากาศหนาวมาก       ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  ในปี  พ.ศ. 2546  มีฝนตกประมาณ 87 วัน    ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 924.9 มิลลิเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.phitsanulok.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิษณุโลกความเห็น (0)