เมื่อวานได้เจอเหตุการณ์ที่ต้องเก็บกลับมาครุ่นคิดทุกครั้งที่สมองว่าง

เพราะอะไรการบอกกล่าวที่นำไปสู่การแก้ไข...กลับถูกแปรเจตนาเป็นคำตำหนิ ติเตียนไป

คนเรามีสิทธิ์ทำผิดกันได้ไม่ใช่เหรอ

มันทำให้ย้อนนึกถึงสิ่งที่อาจารย์สั่งสอนมา...

Nobody is perfect.

ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทุกเรื่อง

ไม่มีใครที่มีแต่ สีขาว หรือ สีดำ

ถ้าการบอกกล่าวที่นำไปสู่การแก้ไขกลายเป็นการตำหนิ ติเตียน แล้วจะเกิดการพัฒนาได้อย่างไร ก้คงเหมือนกับการที่เราใช้ดินสอขีดเขียน เมื่อผิดก็ใช้ยางลบ ลบทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ขีดเขียนไปว่า มันผิดอย่างไร ทำไมเราต้องลบสิ่งที่ขีดเขียนนั้น

จะเป็นไรไปถ้า...

เราจะกล้าเผชิญกับความผิดพลาดและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต

และ

ยอมรับการกระทำของตัวเอง ("o)