ไปวัดป่าสุคะโต

หนานเกียรติ
เป็นเพราะผมเคยอยู่ในดงขมิ้น จึงรู้จักและรับรู้กิตติศัพท์ของวัดป่าสุคะโตมาบ้าง รู้จักหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณและหลวงพี่ไพศาล วิสาโล พระนักคิดผู้มีจริยาวัตรที่งดงาม

   เสียงไก่ขันเจื้อยแจ้ว ปลุกผมตื่น ผมตื่นแต่ลืมตาไม่ขึ้น คงเป็นเพราะเหนื่อยและเพลียสะสมมาหลายวัน จึงปล่อยให้ตัวเองหลับต่อ

   ไม่รู้ว่านานแค่ไหน ผมตื่นอีกครั้งด้วยเสียงกวาดตาด (การกวาดลานวัดของพระสงฆ์) แต่ก็เช่นเดิม ผมยังคงลืมตาไม่ขึ้น แล้วก็หลับลงไปอีกรอบ

   ผมจำใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงผู้คนดังมาจากด้านล่าง เดาขณะนั้นว่าน่าจะเป็นเสียงชาวบ้านที่มาทำบุญ จึงละอายแก่ใจที่จะนอนต่อ

   ผมลุกจากที่นอน ที่มีผ้าห่มหนึ่งผืนปูทับไปบนเสื่อ หมอนขิด มุ้งครอบสีกรัก และถุงนอนที่เตรียมไปเอง ในศาลาชั้นบน ณ วัดป่าสุคะโต

   ผมและมิตรสหายเดินทางจาก จ.ศรีสะเกษ มาพักที่วัดป่าสุคะโต เพื่อที่จะเดินทางต่อไป จ.ชัยภูมิในสายวันนี้

กว่าจะเดินทางมาถึง กว่าจะได้เข้านอน เวลาก็ล่วงเลยสองยามไปไกล

...

   เป็นเพราะผมเคยอยู่ในดงขมิ้น จึงรู้จักและรับรู้กิตติศัพท์ของวัดป่าสุคะโตมาบ้าง รู้จักหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณและหลวงพี่ไพศาล วิสาโล พระนักคิดผู้มีจริยาวัตรที่งดงาม

   หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ท่านเป็นเจ้าอาวาสัดป่าสุคะโตองค์เดิม ก่อนที่หลวงพี่ไพศาล จะสืบทอดจากท่าน

   เมื่อครั้งยังอยู่ในผ้าเหลือง ผมพบกับหลวงพี่ไพศาล วิสาโล ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ตอนที่ผมยังช่วยงานอยู่ในสถาบันโพธิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ครั้งนั้นหลวงพี่ไพศาล นำเสนองานวิจัยที่สำคัญและยิ่งใหญ่เรื่องนึง

   ผมเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมฟัง งานนั้นมีคนดังหลายคนเข้าร่วม อาทิ พระมหา ดร.บุญช่วย สิรินธโร ศ.ดร.นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ฯลฯ

...

   วัดป่าสุคะโต ตั้งอยู่ที่บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กิจกรรมของวัดป่าสุคะโต นอกจากจากเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยึดแนวทางการเจริญสติตามแบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ผู้ได้รับการฝึกโดยตรงจากท่าน แล้วยังมีกิจกรรมที่ผมรู้จักมาเนิ่นนานคือ “ธรรมยาตรา”

    กิจกรรมธรรมยาตราของวัดป่าสุคโต จัดมาแล้ว ๙ ครั้ง ริเริ่มโดย หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ คณะธรรมยาตราจะเดินเท้ากันหลายวันเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตร เพื่อนำธรรมมาประยุกต์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เชื่อมการปฏิบัติธรรมผสมผสานเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ภายใต้แนวคิดสิ่งแวดล้อมดีได้ด้วยตัวเรา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนลุ่มน้ำลำประทาว นำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชนทั้งลุ่มน้ำ (http://www.world.in.th/?p=1)

   ผมว่าจะหาโอกาสไปร่วมตั้งหลายปีแล้ว แต่ก็ไม่มีจังหวะได้ไป

...

   ผมเดินงัวเงียจากชั้นบนศาลา เข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านข้าง จัดการธุระตัวเองแล้ว เข้าไปนั่งร่วมกับอุบาสก อุบาสิกา ร่วมร้อยคนที่มาทำบุญในเช้าวันนี้

   ระหว่างผมจัดการธุรพตัวเอง ได้ยินเสียงเทศน์ แต่เสียงค่อนข้างเบา เข้าใจว่าได้ยินชัดเฉพาะผู้อยู่ในศาลา ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นการเปิดเทปเทศนาธรรมของหลวงพ่อพุทธทาส

   แต่พอไปนั่งในศาลา พบว่าเป็นการเทศน์สด ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน ผมขนลุกซู่ น้ำตาปิติคลอเบ้า ผมไม่คาดคิดแม้แต่น้อยว่าผมจะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อ

   บุญมีแต่กรรมบัง หลวงพ่อเทศมาพักใหญ่แล้ว ผมเข้าไปพักเดียวท่านก็หยุดเทศน์เนื่องจากได้เวลาจังหัน

   พระสงฆ์กว่า ๑๐ รูป แบ่งสายไปบิณฑบาตรตามหมู่บ้านต่าง ๆ บางสายไป-กลับหลายกิโลเมตร เมื่อกลับมาท่านจะนำอาหารมารวมกันในภาชนะที่แม่ชีจัดเตรียมไว้

   เมื่อได้เวลาท่านก็จะนำบาตรของท่านมาตักอาหารที่จะฉันใส่รวมลงไปในบาตร ทั้งคาวข้าว กับข้าว ขนม ผลไม้ แล้วกลับไปนั่งที่เดิมที่อาสน์สงฆ์

   ก่อนที่พระสงฆ์จะลงฉันอาหาร ท่านจะนำไหว้พระสวดมนต์ เป็นบทสวดมนต์แปล ๒ บท คือ คำบูชาพระรัตนตรัย และ บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า 

คำบูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง
พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว
ธัมมังนะมัสสามิ.  ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า,
สังฆัง นะมามิ. ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะ. เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง

   โดยปกติการสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า จะสวดทีละวรรคแล้วแปลไปทีละวรครค จนครบสามรอบ แต่ที่จะสวดทั้งบทไปจนครบสองรอบ แล้วบทที่สามจึงจะสวดแล้วแปลไปทีละวรรค

   ก่อนพระจะฉันท่านให้พรญาติโยม แล้วท่องบทพิจารณาอาหาร ซึ่งเป็นวัตรที่พระสงฆ์ปฏิบัติก่อนรับประทานอาหาร 

บทพิจารณาอาหาร
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ,  เราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาต,
เนวะ ทะวายะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน,
นะ มะทายะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกาย,
นะ มัณฑะนายะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ,
นะ วิภูสะนายะ,  ไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่ง,
ยาวะเทวะ อิมัสสะ กายัสสะ ฐิติยา,  แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้,
ยาปะนายะ,  เพื่อความเป็นได้ของอัตภาพ,
วิหิงสุปะระติยา,  เพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย,
พรหมะจะริยานุคคะหายะ,  เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์,
อิติ ปุราณัญจะ เวทะนัง ปะฏิหังขามิ,  ด้วยการทำอย่างนี้, เราย่อมระงับเสียได้ ซึ่งทุกขเวทนาเก่า คือความหิว,
นะวัญจะ เวทะนัง นะ อุปปาเทสสามิ,  และไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น,
ยาตรา จะ เม ภะวิสสะติ อะนะวัชชะตา จะ ผาสุวิหาโร จาติ,  อนึ่ง, ความเป็นไปได้โดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วย, ความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วย และความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วย จักมีแก่เรา, ดังนี้. 

   พระเริ่มลงมือฉันแล้ว ญาติโยมก็ลุกไปตักอาหารที่เหลือจากพระตักมารับประทาน เริ่มจากแม่ชี ตามด้วยผู้มาปฏิบัติธรรม และชาวบ้านญาติโยมผู้มาทำบุญ และคนอย่างพวกผมที่มาอาศัยวัดนอน

   มีอาหารหลากหลายใส่อยู่ในภาชนะใบใหญ่

   ข้าวมีทั้งข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวต้ม อาหารมีทั้งอาหารธรรมดาและอาหารเจ

   ผมเลือกชามสแตนเลสใบใหญ่ เป็นภาชนะ ตักข้าวกล้องสามทัพพี ผัดผักบุ้ง ตำมะเขือ น้ำพริก ฟักทองต้ม และสัปปะรส ใส่รวมลงไปในชาม แล้วเดินไปนั่งที่เดิมที่ลุกมา คือบริเวณท้ายศาลา

   พระสงฆ์ที่ฉันเสร็จแล้ว ก็จะลุกนำของใช้ที่ตนเองใช้ไปเก็บ เช่น อาสนะปูนั่ง ส่วนภาชนะก็นำไปล้างที่โรงล้างบาตรซึ่งอยู่ด้านข้างศาลา

   มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งคาดว่ามาจากกรุงเทพฯ เข้าไปถวายของหลวงพ่อคำเขียน หลวงพ่อได้เทศน์สอน ผมจึงถือโอกาสเข้าไปใกล้ ๆ รับฟังคำสอนของหลวงพ่อด้วย

   อิ่มท้องแล้วอิ่มบุญด้วยครับ

 

   เมื่อสมัยผมอยู่ที่วัดป่า ก็มีวัตรปฏิบัติคล้าย ๆ กันนี้

   บันทึกหน้าผมจะนำประสบการณ์ในดงขมิ้นมาเล่าให้ฟังครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟัง

คำสำคัญ (Tags)#พระไพศาล วิสาโล#วัดป่าสุคะโต#หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ

หมายเลขบันทึก: 308261, เขียน: 24 Oct 2009 @ 15:44 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

เขียนเมื่อ 

ตกลงไปกี่จังหวัด พี่ลืมแล้วนะ

ตอนนี้อยู่จังหวัดชัยภูมิเหรอ

เข้าวัด ฟังเทศน์..เยี่ยมเลยน้องชาย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณน้าหนานเกียรติ

หนูมาอ่านบันทึกเกี่ยวกับวัดป่า  ขอให้น้าเดินทางปลอดภัยนะคะ

สวัสดีค่ะ

มาอนุโมทนาค่ะ

อยากชมภาพ...

อิ่มเอิบในธรรมนะคะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...คุณหนานเกียรติ

ประสบการณ์ตรงที่มากมายทำให้ชีวิตมีรสชาติ

กำไรชีวิตค่ะ

แล้วผู้อ่านบันทึกคุณก็ได้รับกำไรชีวิตเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
 • มาเยี่ยมครับ
 • คงสบายดีนะฮะ

 

พระไพศาล ท่านเก่งมากค่ะ เคยฟังเทศน์จากท่าน อ่านหนังสือที่ท่านเขียน เเละเข้าอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ที่เครือข่ายพุทธกาจัด ท่านเตือนให้คนเรามีมรณานุตสติกรรมฐาน คือให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เคยอ่านหนังสือที่ท่านเขียน ระลึกถึงความตายสบายนัก ก็ได้เเง่คิดหลายอย่างให้เราได้มีสติค่ะ คุณหนานเกียรติ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านหนาน

ดาวเคยไปวัดป่าสุคะโตเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยเรียน ยังประทับใจในบรรยากาศความสงบของที่วัดค่ะ ตอนนั้นไปฝึกงานที่ รพ.แก้งคร้อค่ะ จำได้ลางๆ ว่า บ้านท่ามะไฟหวานมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตอนขึ้นเขาจะมองเห็นเขื่อนอยู่ด้านล่าง....คล้ายทะเลสาบในต่างประเทศทีเคยเห็นจากทีวี ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

รอติดตามอ่านบันทึกตอนต่อไปอยู่นะคะ

อนุโมทนาด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ หนานเกียรติ

วันดีๆ กับเรื่องดีๆ

รอติดตามเรื่องราวจาก "ดงขมิ้น" ตอนต่อไปเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

อิ่มบุญและอิ่มท้องจริง ๆ ค่ะ...อยากเห็นชามที่คุณหนานเกียรติตักข้าวใส่ 3 ทับพี ตักผัดผักบุ้ง ตำมะเขือ น้ำพริก ฟักทองต้ม และสัปปะรส ใส่รวมลงไปในชาม...ลักษณะอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ชามค่ะ...ถ้าเป็นแถวบ้าน Vij เขาเรียกว่า "ถาด" ค่ะ ฮ่าๆๆๆ (แซว ๆ ค่ะ) มีความสุขกับชีวิตนะคะ...คิดถึงน้องเฌวาแล้วสิ

เขียนเมื่อ 
 • เดินทางไปใต้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานนะครับ
 • เคยเจอหลวงพี่ไพศาล
 • ท่านมาอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับคุณหมอเต็มศักดิ์
 • ที่กำแพงแสน
 • อ่านเรื่องนี้แล้ว
 • ไม่ได้ท่องบทพิจารณาอาหารนาน
 • บทพิจารณาอาหาร
  ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, 
 • คิดถึงตอนเป็นเด็กวัด ฮ่าๆๆ

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคนนะคะ  หนานเกียรติ

เขียนเมื่อ 

เตรียมตัวเดินทางก่อนนะครับ

กลับมาจะมาตอบครับ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดี
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
 • ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
 • ขอบคุณบันทึกดี ๆ ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

- รู้สึกอิ่มเอมจากการเล่าเรื่องไปด้วย... การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง พิจารณาการกระทำและสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต... เกิดความสุขและปิติยินดี

- ครูใจดีชื่นชอบในคำสอนของพระอาจารย์ไพศาล  วิสาโล มากค่ะ  โดยเฉพาะ ท่านสอนให้เราความแต่ความดี เตรียมตัวก่อนตาย สร้างความดีงามต่างๆ ไว้ให้กับสังคม ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไป... คุณหนานเกียรติโชคดีจัง ที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพระอาจารย์ไพศาล

- ขอให้มีความสุขกับการสร้างกุศลนะคะ

 

พาพี่น้องชาวเล มาร่วมธรรมสัญจร ขอให้อิ่มบุญกลับมาค่ะ..

                                  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ..ใครพอมีแนวการสอน วิชา อช3102 ทักษะขยายอาชีพบ้างครับ..ช่วยอนุเคราะห์หน่อย

จะรอรับความอิ่มใจในบันทึกหน้าคะ

หากกลับมาแล้ว  ชวน เฌวา ไปเที่ยวบ้านป้ากระติกบ้างนะค่ะ

กลับบ้าน.....ชมท้องฟ้า....ชมนา......ชมสวน.....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่หนานเกียรติ

ทำไมเราต้องพิจารณาอาหารก่อนค่ะ

เขียนเมื่อ 

เข้าวัดได้อิ่มบุญและอิ่มใจ

รออ่านตอนต่อไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่อบันทึกมีคำผิดหนึ่งตัวครับ : )

เขียนเมื่อ 

 

P สวัสดีพี่ ครู ป.1 

ตกลงไปกี่จังหวัด พี่ลืมแล้วนะ
ตอนนี้อยู่จังหวัดชัยภูมิเหรอ
เข้าวัด ฟังเทศน์..เยี่ยมเลยน้องชาย

 
 

คุณพี่ครับ ช่วงนี้งานเข้า ตะลอนไปทุกทิศทั่วไป
แต่ไปไหนต่อไหน มิเคยลืมคิดถึงคุณพี่ครับ ฮิ ฮิ....
ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินทางไปหาเฌวาครับ

....................................................

P สวัสดีครับ น้องนัท

สวัสดีค่ะคุณน้าหนานเกียรติ
หนูมาอ่านบันทึกเกี่ยวกับวัดป่า  ขอให้น้าเดินทางปลอดภัยนะคะ

ขอบคุณน้องนัทที่เข้ามาเยี่ยมนะครับ
ขอบคุณสำหรับคำอวยพร
แล้วจะแวะไปเยี่ยม (อีก) ครับ

....................................................

P สวัสดีครับ คุณคนไม่มีราก

สวัสดีค่ะ
มาอนุโมทนาค่ะ
อยากชมภาพ...
อิ่มเอิบในธรรมนะคะ
(^___^)

ไปวัดป่าสุคะโตคราวนี้ไม่ได้เอากล้องตัวเองไปครับ
จึงยืมของเพื่อนถ่ายภาพไว้จำนวนหนึ่ง
ยังไม่ได้ขอ save ไว้
เจอเพื่อนแล้วจะเอาภาพมาฝากครับ

....................................................

P สวสัดีครับ คุณครูอี๊ด 

สวัสดีค่ะ...คุณหนานเกียรติ
ประสบการณ์ตรงที่มากมายทำให้ชีวิตมีรสชาติ
กำไรชีวิตค่ะ
แล้วผู้อ่านบันทึกคุณก็ได้รับกำไรชีวิตเช่นกันค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
ดีใจที่ชอบและรู้สึกมีกำไรครับ
จะพยายามเขียนบันทึกทำนองนี้มาแบ่งปันเรื่อย ๆ ครับ

....................................................

P สวัสดีครับ ท่านนายก้ามกุ้ง

สวัสดีครับ
มาเยี่ยมครับ
คงสบายดีนะฮะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
ตอนนี้ซำบายดีครับ....

 

พี่หนาน..หุหุ กลับมาแล้วหรอคะ

วันอังคารเจอกันนะพี่ ที่อิมพีเรียล ไปกับพี่เอกใช่ไหมคะ

ไม่ได้รับสายพี่ เพราะกำลังขับรถอยู่เจ้า...

สบายดีนะคะ พอลล่าเลี้ยงข้าวพี่ สามวันเลยเอ้า ที่รร. อิอิ

เขียนเมื่อ 

 

P สวัสดีครับ พี่กุ้งนาง สุธีรา

พระไพศาล ท่านเก่งมากค่ะ เคยฟังเทศน์จากท่าน อ่านหนังสือที่ท่านเขียน เเละเข้าอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ที่เครือข่ายพุทธกาจัด ท่านเตือนให้คนเรามีมรณานุตสติกรรมฐาน คือให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ เคยอ่านหนังสือที่ท่านเขียน ระลึกถึงความตายสบายนัก ก็ได้เเง่คิดหลายอย่างให้เราได้มีสติค่ะ คุณหนานเกียรติ

หลวงพี่ไพศาล ท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม สติปัญญาเฉียบแหลมครับ
ท่านเป็นเสาเอกของวงวิชาการพระพุทธศาสนาของเมืองไทยเลยครับ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

.............................................

P สวัสดีครับ คุณblue_star

สวัสดีค่ะท่านหนาน
ดาวเคยไปวัดป่าสุคะโตเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่สมัยเรียน ยังประทับใจในบรรยากาศความสงบของที่วัดค่ะ ตอนนั้นไปฝึกงานที่ รพ.แก้งคร้อค่ะ จำได้ลางๆ ว่า บ้านท่ามะไฟหวานมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตอนขึ้นเขาจะมองเห็นเขื่อนอยู่ด้านล่าง....คล้ายทะเลสาบในต่างประเทศทีเคยเห็นจากทีวี ไม่รู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
รอติดตามอ่านบันทึกตอนต่อไปอยู่นะคะ
อนุโมทนาด้วยค่ะ

วัดป่าสุคะโตมีพื้นที่กว้างขวาง และร่มรื่นแทบทุกตารางนิ้ว
ผมมีโอกาสได้เดินชมบริเวณวัด แต่ไม่ทันได้ทั่วรอบวัด เพราะเวลาน้อย
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมนะครับ

.............................................

P สวัสดีครับ คุณ namsha

สวัสดีค่ะ หนานเกียรติ
วันดีๆ กับเรื่องดีๆ
รอติดตามเรื่องราวจาก "ดงขมิ้น" ตอนต่อไปเช่นกันค่ะ

ตั้งใจจะเขียนประสบการณ์ในดงขมิ้นครับ
อดใจรอสักครู่นะครับ
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

.............................................

Pสวัสดีครับ อาจารย์ Vij

อิ่มบุญและอิ่มท้องจริง ๆ ค่ะ...อยากเห็นชามที่คุณหนานเกียรติตักข้าวใส่ 3 ทับพี ตักผัดผักบุ้ง ตำมะเขือ น้ำพริก ฟักทองต้ม และสัปปะรส ใส่รวมลงไปในชาม...ลักษณะอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ชามค่ะ...ถ้าเป็นแถวบ้าน Vij เขาเรียกว่า "ถาด" ค่ะ ฮ่าๆๆๆ (แซว ๆ ค่ะ) มีความสุขกับชีวิตนะคะ...คิดถึงน้องเฌวาแล้วสิ

แหะ แหะ อาจารย์ครับ อาหารที่ผมกินเช้านั้นไม่ขนาดถาดครับ แค่ชามใบโต ๆ เท่านั้นครับ
พรุ่งนี้เช้าก็จะได้พบเฌวาแล้วครับ

.............................................

P สวัสดีครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง

เดินทางไปใต้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานนะครับ
เคยเจอหลวงพี่ไพศาล
ท่านมาอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับคุณหมอเต็มศักดิ์ ที่กำแพงแสน
อ่านเรื่องนี้แล้ว
ไม่ได้ท่องบทพิจารณาอาหารนาน
บทพิจารณาอาหาร
ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ, 
คิดถึงตอนเป็นเด็กวัด ฮ่าๆๆ

ผมเคยอ่านหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับความตายที่ท่านเขียนบ้าง แต่ยังไม่เคยเข้าคอร์สอบรมกับท่าน
ตอนนี้ยังอยู่ตากอยู่เลยครับย สักพักจะขับรถเข้ากรุงเทพฯ ครับ

.............................................

P สวัสดีครับ คุณวิไล วิไล บุรีรัตน์

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคนนะคะ  หนานเกียรติ

ขอบคุณครับ

 

เขียนเมื่อ 

 

30 สวัสดีครับ คุณ ชช

สวัสดีครับ..ใครพอมีแนวการสอน วิชา อช3102 ทักษะขยายอาชีพบ้างครับ..ช่วยอนุเคราะห์หน่อย

เอ่อ... แบ่บว่า ไม่ทราบเลยครับ...

...................................................

P สวัสดีครับ พี่กระติก~natachoei ที่ ~natadee

จะรอรับความอิ่มใจในบันทึกหน้าคะ
หากกลับมาแล้ว  ชวน เฌวา ไปเที่ยวบ้านป้ากระติกบ้างนะค่ะ
กลับบ้าน.....ชมท้องฟ้า....ชมนา......ชมสวน.....

ไปเยี่ยมบ้านพี่มาแล้วครับ
อดใจรอสักครู่นะครับ "ประสบการณ์ในดงขมิ้น"
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ

...................................................

P สวัสดีครับ น้องกอ สุดสายป่าน

สวัสดีค่ะพี่หนานเกียรติ
ทำไมเราต้องพิจารณาอาหารก่อนค่ะ

เอ่อแบบว่า พระท่านถือว่าอาหารเป็นปัจจัยในการยังชีพให้เป็นไป
อย่าหลงยึดถือเป็นสิ่งสำคัญไปกว่านี้ มิให้หลงไหลเพลินเพลินกับความอร่อยครับ
จะเขียนถึงเรื่องนี้สักตอนในประสบการณ์ดงขมิ้นครับ
อดใจรอสักครู่นะครับ

...................................................

P สวัสดีครับ พี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณสำหรับกระทงครับ
กลับมาบ้านที่ตากในช่วงเขาลอยกระทงสายกัน
แต่ก็มิได้ไปร่วมงานครับ
คนเยอะ อึดอัด จอแจ

...................................................

P สวัสดีครับ พี่ครูอรวรรณ

เข้าวัดได้อิ่มบุญและอิ่มใจ
รออ่านตอนต่อไปนะคะ

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ
จะพยายามเร่งเขียนตอนต่อไปครับ

...................................................

P สวัสดีครับ krutoiting

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณเช่นกันครับ

...................................................

P สวัสดีครับ คุณต้นกล้า

ชื่อบันทึกมีคำผิดหนึ่งตัวครับ : )

ขอบคุณมาก ๆ ครับ
ทำการแก้ไขแล้วครับ....

 

เขียนเมื่อ 

 

P สวัสดีน้องพรทั้งหล้า ♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿

พี่หนาน..หุหุ กลับมาแล้วหรอคะ
วันอังคารเจอกันนะพี่ ที่อิมพีเรียล ไปกับพี่เอกใช่ไหมคะ
ไม่ได้รับสายพี่ เพราะกำลังขับรถอยู่เจ้า...
สบายดีนะคะ พอลล่าเลี้ยงข้าวพี่ สามวันเลยเอ้า ที่รร. อิอิ

ยังไม่ถึงกรุงเทพฯ เลย
สักพักจะออกเดินทาง
พบกันวันอังคารครับ