ประเภทของเร้าติ้งโปรโตคอล

ประเภทของเร้าติ้งโปรโตคอล

ประเภทของเร้าติ้งโปรโตคอล

   เร้าติ้งโปรโตคอลแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนการปฏิบัติและพฤติกรรมเฉพาะตัวในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคำนวณตาราง วิธีการคำนวณค่า Cost หรือวิธีการหาเส้นทางต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเร้าติ้งโปรโตคอลออกเป็นหลายลักษณะดังนี้

1.แบ่งตามขอบเขตการใช้งาน ได้แก่ แบบ Interior และแบบ Exterior

2.แบ่งตามพฤติกรรมการทำงาน ได้แก่ แบบ Distance Vector และแบบ Link State

3.แบ่งตามความสัมพันธ์กับ Subnet Mask ได้แก่ แบบ Classless และแบบ Classful

เร้าติ้งโปรโตคอลแบ่งตาม Interior และ Exterior

   เร้าติ้งโปรโตคอลประเภท Interior Routing Protocol หมายถึง โปรโตคอลที่ทำงานภายใต้ขอบเขตของความน่าเชื่อถือเดียวกัน เร้าเตอร์ทุกตัวที่รันเร้าติ้งโปรโตคอลประเภทนี้จะให้ความไว้วางใจเร้าเตอร์แต่ละตัวที่เป็นเพื่อนบ้าน (neighbor) อย่างเต็มที่ ได้แก่เร้าติ้งโปรโตคอล RIP, IGRP, EIGRP และ OSPF ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนฐานความรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กระหว่างเร้าเตอร์ในองค์กรเดียวกัน

   เร้าติ้งโปรโตคอลแบบ Exterior Routing Protocol หมายถึง โปรโตคอลที่ใช้ระหว่างเร้าเตอร์ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกัน ได้แก่ เร้าติ้งโปรโตคอล EGP (Exterior Gateway Protocol) และ BGP (Border Gateway Protocol) ซึ่งใช้ระหว่างเร้าเตอร์ที่เชื่อมต่อกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) แต่ละราย หรือระหว่างเร้าเตอร์ของแต่ละองค์กรกับเร้าเตอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Routing Protocolความเห็น (0)