ทุกคนเคยทราบมั๊ยค่ะว่า  กรมการพัฒนาชุมชนเค้ามีระบบมาตรฐานงานชุมชน หรือที่เราเรียกกันย่อ ๆ ว่า ระบบ มชช.  ซึ่ง  ระบบนี้ จะเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานของผู้ที่สนใจสมัคร  จำนวน  ๔  กลุ่ม  คือผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร  เครือข่าย  และชุมชน ซึ่งทั้ง  ๔  กลุ่มนี้  เค้าจะมีตัวชี้วัดที่จะต้องผ่านให้ได้อยู่หลายตัว  เดี๋ยววันหลัง  จะมาเล่าให้ฟัง  ในขณะนี้  เราต้องมาถอดบทเรียนการดำเนินงานมชช.  ว่าคนเหล่านี้ที่ผ่านมาตรฐานงาน มชช.ไปแล้ว  เค้าทำอะไรบ้าง  และระบบมชช.ช่วยให้เค้าทำงานกันอย่างไร