เพลง 

                    อะ  เอะ  โอะ  เออ  อัว

                                           ทำนอง โด เร  มี

       อะ  เอะ  โอะๆ  เออ  อัว 

สระห้าตัวจะเปลี่ยนทันที

หนูๆต้องดูให้ดีเมื่อห้าตัวนี้มีสะกดตาม

กะ - กับ

เกะ - เก็บ

โกะ - กบ

ต้องฝึกให้ครบ  เกอ  -  เกิน   กัว -  กวน

หนูๆไม่ต้องเรรวน

ขอเชิญขอชวน  มาร้องเพลงกัน

อะ  เอะ  โอะๆ  เออ  อัว จำได้ห้าตัวไม่มีปัญหา

 

           อย่าลืมให้นักเรียนวิเคราะห์เพลงด้วยนะคะ