ความจำเป็นต้องใช้ Message queue เนื่องจาก ต้องส่งข้อมูลไปให้ Server ประมวลผลทีล่ะก้อน (ลองคิดดูว่า ต้องส่งข้อมูล จำนวน 100,000 ชุด ไปให้ Server ทำงานทีเดียว Server ก็คงทำงานไม่ทันแน่)
Message Queue System ตอนนี้ ก็ดูเหมือนจะมีแค่ Microsoft และ SUN (JMS) ที่ดังๆ...

Software

Links
Message queue
Message Oriented Middleware