การเตรียมการของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน

การเตรียมการของสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายใน
จากประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2จาก สมศ.พบว่าหลายโรงเรียนมีความกังวลใจเป็นอันมาก  เพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นเตรียมการอย่างไรจึงจะถูกต้อง  ใคร่ขอเรียนว่า การประเมินคุณภาพของ สมศ. รอบที่ 2 นี้จะไม่เน้นการตรวจสอบเอกสาร จะเน้นการตรวจสอบสภาพจริงของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการพัฒนาการของสถานศึกษาว่า มีพัฒนาการจากการประเมินรอบแรกหรือไม่อย่างไร เอกสารที่ สมศ. ขอตรวจสอบจะเป็นเอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง เช่น แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี แผนกลยุทธ์ รายงานโครงการ ฯลฯ ที่สำคัญก็คือ แผนพัฒนาคุณภาพประจำปีจะต้องนำข้อเสนอแนะของ สมศ. ในการประเมินรอบแรกมาพัฒนา เพื่อให้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป ถ้าสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ความกังวลใจก็จะหมดไป หากสถานศึกษาใดมีแนวทางการปฏิบัติที่ง่ายกว่านี้ก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาความเห็น (1)

naigod
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
สงสัยจะมีโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินเยอะแน่เลย ดูได้จากคุณภาพของเยาวชน และประชาชน ที่จริยะธรรมดูเหมือนจะลดลง...

ขอฝาก บันทึกนี้ด้วย..
"ฝากไว้ให้ช่วยกันกระตุ้นสื่อเพื่อสังคมหน่อยนะครับ โปรดอ่านที่ ขอความเห็นจากทุกๆท่าน เรื่องการตีแผ่วงจรธุรกิจน้ำเมา แล้วไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อที่บอร์ดของทีวีบูรพา ตามหัวข้อที่แนะนำนะครับ ขอขอบคุณครับ.."