ผมอ่านข้อเขียนเรื่อง "Learning Gallery เยี่ยม สคส."  ของคุณแอนน์ (สคส.) แล้ว เกิด "ติดใจ" ในเรื่องบทบาทของครูที่ต้องเปลี่ยนจาก Teacher มาเป็น Assessor และ Developer ...แต่อาจจะเป็นเพราะผมมีอคติกับคำว่า Developer/Development ...อันเนื่องมาจากผล (ที่ไม่พึงประสงค์) ของ "การพัฒนา" ที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีนี้

        ผมจึงอยากจะมองผ่านเลนส์ KM ว่า ถ้าเพียงแค่ครูรู้จักใช้กระบวนการ KM และทำตัวเป็น "ผู้เอื้ออำนวย" การเรียนรู้ คือเป็น Facilitator ที่สามารถ "กวน" และ "กระตุ้น" ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ โดยที่ครูเองต้องไม่ลืมเป้าหมายใหญ่ ("หัวปลา") ว่ากำลังจะพัฒนาเด็กไปทางไหน ...จะให้เด็กเก่งอย่างเดียว หรือว่าเก่งด้วยดีด้วย มีความสุขด้วย "หัวปลา" ต้องชัดจะได้ไม่ไปผิดทาง

       นอกจากนั้นบรรดาครูอาจารย์ทั้งหลาย จะต้องไม่ลืม "เก็บเกี่ยว" สิ่งที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว สร้างเป็น "คลังความรู้" ("หางปลา") ในเรื่องนั้นๆ เอาไว้ด้วย หากทำได้แค่นี้ ผมถือว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวงการศึกษาไทยแล้วครับ