ตั้งแต่ครูจูหลิงมารักษาตัวที่ ICU รพ.มอ. ไม่ได้เข้าไปเยี่ยม เพราะคนมาให้กำลังใจมากมายเหลือเกิน วันนี้มีนักเรียนมาหลายร้อยคน ส่วนหนึ่งอยู่ที่หน้า รพ. อีกกลุ่มหนึ่งมานั่งพับนก เพื่อส่งกำลังใจให้ครู ฝ่ายบริการพยาบาลเองต้องจัดอัตรากำลังเพิ่ม เพื่อคอยให้บริการ ต่างคนต่างมุ่งช่วยไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม

           แม่ชีศันศนีย์ก็มาเยี่ยม เพื่อแผ่เมตตาให้ครูจูหลิงด้วย บังเอิญได้มีโอกาสนำแม่ชีเข้าไปใน ICU แม่ชีเข้าไปในห้องผู้ป่วยตามลำพัง ส่วนตัวเองยืนนอกห้องกระจก เห็นภาพแม่ชีค่อยๆจับมือผู้ป่วย อีกมือหนึ่งค่อยๆวางที่หน้าผาก ตัวเองได้บอกน้องพยาบาลที่ดูแลว่า " น้องช่วยสังเกต vital signs ด้วยนะคะ พี่อยากจะทราบว่าผู้ป่วยรับรู้ต่อการสัมผัสนี้หรือไม่ " ขณะเดียวกันก็เดินตามพยาบาลไปที่เครื่อง monitor 2-3 นาทีแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สักพักหนึ่งเห็น BP ( ความดันโลหิต ) จากความดันสูงค่อยๆลดลง ...เมื่อแม่ชีออกมาก็บอกกับพวกเราหลายคนที่อยู่รอบนอกว่า คนไข้รับรู้ถึงสัมผัส / กระแสจิตที่แม่ชีถ่ายทอดสู่ฝ่ามือเพื่อส่งให้ครูจูหลิง แม่ชีบอกว่า มือที่วางอยู่บนหน้าผากของครูรับรู้ถึงความแรงที่เปลี่ยนไป แม่ชีเห็นน้ำตาของครูคลอเบ้า  ขณะเดียวกันน้องที่อยู่นอกห้องก็บอกแม่ชีว่า สังเกตเห็นความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง แม่ชีบอกกับคุณโกสุมภ์ ผู้ตรวจการพยาบาลว่า ถ้ามีคนจะเข้าเยี่ยม น่าจะสื่อให้ผู้ที่จะมาเยี่ยมทราบว่า ครูรับรู้และสัมผัสถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมสื่อ ดังนั้น ผู้เยี่ยมควรสื่อแต่ในสิ่งที่ดีๆ  เชิงทางบวก ต้องไม่ไปพูดให้ครูต้องทุกข์ แต่ต้องพูดให้ครูอภัย ไม่ผูกใจพยาบาทอาฆาตคนที่ทำร้ายร่างกายเรา แม่ชีบอกว่า ได้บอกกับครูว่า  " ไม่ต้องทุกข์ ไม่ต้องห่วงพ่อแม่ สังคมให้การช่วยเหลือและคอยดูแลท่านอยู่แล้ว ให้ครูทราบว่าทุกคนคอยห่วงใยและให้กำลังใจอยู่รอบนอก ครูไม่ใช่ครูธรรมดา แต่เป็นครูของแผ่นดิน "    แม่ชีได้มอบเงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือพ่อแม่ครูด้วย พร้อมทั้งได้โอบกอดแม่และจับมือพ่อของครู เพื่อให้กำลังใจ  นี่เป็นภาพของการดูแลแบบองค์รวมที่แม่ชีได้ให้แก่คนไข้และครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องของ touch therapy และในการดูแลดังกล่าวต้องมีการประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอ เราจึงจรู้ว่าเรามีทักษะ / ประสบการณ์ที่ดีหรือไม่

            จากแรงใจของคนทั่วประเทศขอให้ครูรับรู้และมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บปวดในครั้งนี้ด้วยเทอญ