เย็นวันนี้ ดิฉันออกจากห้องประชุมรายการหนึ่งที่สำนักงานดิฉันเอง ด้วยจิตใจที่แตกต่างจากเมื่อตอนเดินเข้าห้องประชุม     ตอนเดินเข้าประชุม ดิฉันรู้สึก วุ่นวาย ตายหล่ะ! เรียกประชุมอีกแล้วในขณะที่เรามีภาระอะไรไม่รู้เต็มไปหมดที่ต้องสะสาง คงต้องเสียเวลาไปอีก อย่างน้อย 1 ชม. แน่นอน

        ด้วยความเป็น "คนนุ่มนวลของนาย" ทำให้ดิฉันลดความวุ่นวายในตัวเองได้ ท่านยังคงพูดเหมือนเดิมนั่นหล่ะ ที่ท่านเคยพูดพูดเรื่อยๆ โน้มน้าวให้เราทำงานให้  สิ่งที่สังเกตได้คือพลังความคิดทางบวก ทำให้ท่านมีแรงที่จะทำงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่อายุมากกว่าเรา ดูเหมือนจะเป็นแบบอย่างที่ดีของการไม่มีวันเหนื่อยให้ดิฉันเห็น  ดิฉันกลับมีแรงขึ้นมาทันที และพบว่า "การทำงานในสำนักงาน เราต่างเป็นสิ่งแวดล้อมระหว่างกัน เราชอบที่จะทำงานกับคนที่ มีแรง แข็งแรง ก้มหน้าก้มตาทำ มองว่าทุกอย่างแก้ไขได้ มากกว่าที่จะต้องทำงานกับคนที่ดูวุ่นวาย ขี้บ่น เข้มงวด มองทุกอย่างเป็นปัญหา "  แน่หล่ะเรามิสามารถเลือกนายที่นุ่มนวลได้ทุกคน แต่อย่างน้อยเราเอง กำหนดตัวเองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีของคนในสำนักงานได้แน่นอน ขอบคุณ ผอ.ที่เติมไฟให้ดิฉันโดยท่านไม่รู้ตัว.