ஐ...กำลังใจในการทำงานจาก องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ஐ

Acad.-Edu.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ใครไม่เคยถูกตี ถูกทุบ เจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาเลยนั้น จงอย่าได้หาญคิดทำการใหญ่

             อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้รู้สึกดีมากๆ มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็เลยอยากแบ่งปันให้ท่านอื่นๆ ได้อ่านบ้าง เป็นเมล์ส่งต่อๆ กันมาจากเพื่อนๆ ค่ะ...

             ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ✿。.วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร.。*゚✎・.ความเห็น (4)

ภูคา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ตุมปัง
IP: xxx.12.73.11
เขียนเมื่อ 

ผมขออุทิศทุกกำลังมันสมองและความสามารถ ทำงานเพื่อประเทศชาติ....

naigod
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 
TanTan Pan ... สงสัยจะเคยถูกตี ถูกทุบ และเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาแล้วแน่เลย จึงได้คิดการใหญ่..ขอเป็นแรงใจให้นะ

ขอฝาก บันทึกนี้ด้วย..
"ฝากไว้ให้ช่วยกันกระตุ้นสื่อเพื่อสังคมหน่อยนะครับ โปรดอ่านที่ ขอความเห็นจากทุกๆท่าน เรื่องการตีแผ่วงจรธุรกิจน้ำเมา แล้วไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อที่บอร์ดของทีวีบูรพา ตามหัวข้อที่แนะนำนะครับ ขอขอบคุณครับ.."
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.134.146
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์ Acad.-Edu.                            
 • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ที่นำเรื่องราวของในหลวงมาเล่า การบูชาบุคคลผู้ควรบูชา โดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรง(ทศพิธราช)ธรรมเป็นบุญสายศีล (อปจายนะ = อ่อนน้อม)
 • พระราชดำรัสนี้เป็นพระราโชวาท                       
  ทำให้เข้าใจธรรมดาของโลก และชีวิตดีขึ้นมากครับ
  สาธุ สาธุ สาธุ                                              
 • ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
  ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยืนนาน
  เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของแผ่นดิน...