อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้รู้สึกดีมากๆ มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็เลยอยากแบ่งปันให้ท่านอื่นๆ ได้อ่านบ้าง เป็นเมล์ส่งต่อๆ กันมาจากเพื่อนๆ ค่ะ...

             ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ...