เมื่อพญาคันคากรบชนะพญาแถนโดยการใช้ขบวนทัพต่อแตนขึ้นไปกัดต่อยทหารจนพ่ายแพ้แล้ว  จึงเซ็นสัญญาสงบศึก พร้อมเขียนข้อตกลง เอ็ม โอ ยู  ต่อกัน ว่าพญาคันคากจะส่งสัญญานให้พญาแถนส่งฝนให้ตกลงพื้นโลกเพื่อให้ราษฏรได้มีน้ำทำนา   โดยการส่งบั้งไฟขึ้นไปบอกพญาแถน  ดังนั้นบั้งไฟคือเครื่องมือสื่อสารเหมือนโทรศัพท์มือถือสมัยนี้นั่นเอง