ผมซื้อเมล็ดอินทผลัมใบเงินโคราชมาในราคาเม็ดละ 3 บาท  หมดเงินไป 600 บาท ค่าส่ง 50 บาท  ได้เมล็ดมา 200 เมล็ดเศษ  เอามาเพาะ  งอกทั้งหมด 8 ต้น  คิดเป็นร้อยละ 4   ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นผมซื้อผลอินทผลัมพันธุ์ไนจีเรียมาถุงหนึ่ง 180 บาท เพื่อทานเนื้อ  ได้ 56 ผล  กินเนื้อเสร็จ  เอาเมล็ดไปเพาะ  งอก 43 เมล็ด  หรือเทียบอัตราการงอกร้อยละ 76.79  เลยสงสัยว่าเมล็ดอินทผลัมใบเงินโคราชที่เขาเอามาเสนอขาย(ทางอีเมล์) มีเหตุผลที่ไม่งอกดังนี้ 1) เมล็ดยังไม่แก่  2) เก็บไว้นาน 3) เมล็ดไม่สมบูรณ์ หรือ 4) พันธุ์งอกยาก  ถ้าใครจะสั่งซื้อด้วยวิธีดังกล่าวคิดให้ดีนะครับ  เสียอารมณ์เปล่าๆ