ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของาน จิปกาแฟคนเขียน Blog มมส ก็เลยนำเสนอในรูปแบบของ AAR นะครับ

ภาพบรรยากาศเล็กน้อยจากการพบปะกัน

ปล. ถ่ายจากมือถือจึงขาดความคมชัดเล็กน้อย ก็ไม่ว่ากันนะครับ

.........................................................................................................................................................................

           

สิ่งที่คาดหวัง

   1. อยากพบสมาชิกภายในชุมชน 

   1. อยากพบสมาชิกภายในชุมชน 

   2. ได้รับความรู้ในการเขียน Blog มากขึ้น

   3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM

   4. อยากทราบเป้าหมายของชุมชน

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

   1. ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ Blog ที่เปลี่ยนความคิดจากความยุ่งยาก เป็นเรื่องง่ายๆ

   2. การแสดงความคิดเห็นในการอยากให้ Blog และชุมชนแห่งนี้คงอยู่และขยายตัว

สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

   1. ยังขาดความชัดเจนของเป้าหมาย กลุ่มเนื่องจากสมาชิกยังน้อยเกินไป

   2. เนื่องจากสมาชิกน้อยกลุ่มจึงยังไม่กำหนดการพบปะในครั้งต่อไป

สิ่งที่จะกลับไปทำ

   1. ประชาสัมพันธ์ให้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

   2. พยายามที่จะเขียนงานส่งเข้าเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง