แบบจำลองรายได้จากการปลูกยางพารา

อนวัช
แบบจำลอง, SIMILE

เป็นการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการปลูกยางพารา  โดยการศึกษาแบบจำลองซึ่งสร้างด้วยโปรแกรม SIMILE และทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำลองและผลที่ได้จริงจากการปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM600 ในเนื้อที่เฉลี่ย 10 ไร่ โดยมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยจากแบบจำลอง 69,111.87 บาท และค่าจริง 69,364.15 บาท ในระยะเวลา 20 ปี จากผลการศึกษาในครั้งนี้ผลจากแบบจำลองพบว่ากราฟที่ได้มีการเพิ่มขึ้น เป็นรูปตัวเอส (Logistic Growth) และที่ได้จากการปลูกยางพาราจริงมีการเพิ่มขึ้น เป็นรูปตัวเอส (Logistic Growth) ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวค่าที่ได้จากแบบจำลองคาดการณ์ได้  สูงกว่าสภาพจริง (Overestimation) และจากแบบจำลองที่ได้ยังต้องมีการพัฒนาแบบจำลองให้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการปลูกยางพาราในช่วงปีที่ 13-20 และการปลูกยางพาราจะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 7 ควรมีการปลูกพืชแซมยางพาราเพื่อชดเชยรายได้ช่วง 6 ปีแรกก่อนที่ยางพาราจะเริ่มให้ผลผลิต

แบบจำลอง

ผลเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบด้วโปรแกรม SIMILE

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท้าวติดดินสู่เมืองใหญ่บนหนทางแห่งการไขว่คว้า

คำสำคัญ (Tags)#modeling

หมายเลขบันทึก: 30398, เขียน: 23 May 2006 @ 13:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)