ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552


ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา หน้า 19 - 23 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 แล้วค่ะ...ผู้เขียนขอสรุปย่อ ๆ ดังนี้ค่ะ...

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2552 (โดยได้มีการยกเลิกระบบซีเป็นระบบกลุ่มแล้วสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

1. ตำแหน่งวิชาการ
ได้แก่ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.1 ศาสตราจารย์

1.2 รองศาสตราจารย์

1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1.4 อาจารย์

2. ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มี 2 ระดับ ดังต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า

2.2 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

3. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

4. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ดังต่อไปนี้

4.1 ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

4.2 ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

4.3 ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

4.4 ตำแหน่งชำนาญการ

4.5 ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ

5. ตำแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

5.1 ตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ

5.2 ตำแหน่งระดับชำนาญงาน

5.3 ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน

download File ราชกิจจานุเบกษา ได้ที่ File ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/19.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/Patice.pdf

หมายเลขบันทึก: 302387เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม 2009 05:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2016 07:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะ.. คุณ บุษยมาศ ค่ะ

ดิฉัน จะขอรบกวนสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำแนกประเภทข้าราชการตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังกล่าวข้างต้น ค่ะ

ที่อยากถาม คือ ไม่ทราบว่า ตอนนี้ ก.พ.อ. ได้กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งในข้อ 3, 4 และ 5 แล้วหรือยังค่ะ หรือว่ายังคงใช้ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ.อ.กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จำนวน 71 ตำแหน่ง หรือไม่่ค่ะ

และหากเป็นไปได้ อยากว่า ชื่อเรียกตำแหน่งงาน หรือกลุ่มงาน ที่อยู่ใน ตำแหน่งในข้อ 3 - 5 ของ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่ามีชื่อเรียกตำแหน่งอย่างไรบ้างค่ะ

ดิฉันกำลังทำวิทยาินิพนธ์อยู่ค่ะ จึงได้ข้อมูลส่วนนี้ประกอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ ที่สร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีค่ะ...

ก.พ.อ. ยังคงให้ใช้ตามที่คุณแจ้งมาก่อนค่ะ...คาดว่าทุกอย่างก็คงเร็ว ๆ นี้ค่ะ...ลองศึกษาไฟล์นี้ก่อนนะค่ะ ไม่ทราบว่ามีหรือยัง...  ส่วนประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ขอติดไว้ก่อนนะค่ะ  วันนี้อยู่บ้าน เพราะที่ ม. ไฟฟ้าดับ (หม้อแปลงระเบิดค่ะ) ไปที่ ม.แล้วจะแจ้งให้ทราบทางบล็อกนี้นะค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/Patice.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/Patice001.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/26.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/19.pdf

 

สวัสดค่ะ...

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบนะค่ะ จะนำไปศึกษาต่อค่ะ ^^

สำหรับรายชื่อตำแหน่งตามมาตรกำหนดำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนดไว้ 71 ตำแหน่ง ดิฉันมีข้อมูลแล้วค่ะ

อันที่ีจริงแล้วประเด็นหลักๆที่ต้องการจะทราบ อีกอย่างหนึ่ง คือ นอกจากตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว มีการกำหนดการแบ่งกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ออกเป็นลักษณะอื่นอีกหรือไม่ เช่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร

2. กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ

และใน 2 กลุ่มนี้ มีการกำหนดชื่อตำแหน่งงานใดบ้าง เช่น

1. กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร ประกอบด้วย งานธุรการและสารบรรณ (ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร), งานบริหารงานบุคคล (ต.บุคลากร, ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) เป็นต้น

2. กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ ประกอบด้วย งานวิชาการ (ต.นักวิชาการศึกษา), งานวิจัย (นักวิจัย) เป็นต้น

ในลักษณะดังกล่าว ไม่ทราบว่ามีการกำหนดไว้หรือไม่ หรือขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของหน่วยงานค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

วาสนา

สวัสดีค่ะ...

ขึ้นอยู่กับการบริหารของหน่วยงานในแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะ...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี