ความหมายของสารสนเทศ

ข้อมูลสารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ (Information)

       เริ่มจาก ประศาสตร์  บุญสนอง (เรื่องเดียวกัน หน้า 55) ให้ความหมายไว้ว่า  ผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  ตัวอย่าง  คะแนนเฉลี่ย  รายได้เฉลี่ย  เป็นต้น
            ส่วน ม.ร.ว.เฉลิมสุข  บุญไทย (เรื่องเดียวกัน หน้า 446) ข้อมูลและความสัมพันธ์ ซึ่งได้รวบรวมหรือจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ  ในกระบวนการวางแผน  การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผลงาน  หรืออาจจะกล่าวว่า  สารสนเทศ หมายถึง  ผลของการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ และแปลผลข้อมูลพื้นฐานภายในระบบสารสนเทศ  ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นมีคุณค่าจำกัด  จนกว่าจะได้มีการนำไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อการนำไปใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุกัญญา บุญศรีความเห็น (8)

ฉัตรนภา กลิ่นแก้ว
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
มีข้อความน่าสนใจมากค่ะ
ลักขณา เทศหล้า
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
ประโยคน่าสนใจ
GM007
IP: xxx.10.216.28
เขียนเมื่อ 

5555555+

 

นิว
IP: xxx.10.216.28
เขียนเมื่อ 

ควาย

พำ
IP: xxx.10.216.28
เขียนเมื่อ 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เเรด
IP: xxx.114.115.159
เขียนเมื่อ 

ปัญญาอ่อนๆๆๆๆๆๆ

 

อิ๋ว
IP: xxx.157.246.48
เขียนเมื่อ 

ข้อความดีมีเนื้อหาสาระ

ริคาร์โด KAKA'
IP: xxx.24.134.247
เขียนเมื่อ 
คืนนี้  A .C. Milan ชนะ แน่