ความเห็น 33671

ความหมายของสารสนเทศ

ฉัตรนภา กลิ่นแก้ว
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
มีข้อความน่าสนใจมากค่ะ