ความเห็น 38210

ความหมายของสารสนเทศ

พำ
IP: xxx.10.216.28
เขียนเมื่อ 

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++