สวัสดิการเชิงพื้นที่และอาชีพ นโยบายรัฐบาลและนวัตกรรมชุมชน


ทั้งสองแนวทางนี้จะประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร?

งานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง"สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน"วันที่30มิ.ย.-2ก.ค.ที่สงขลาเป็นการคิดค้นดำเนินการจาก2ฐานคิดสำคัญคือ
สวัสดิการสำหรับคนไม่เป็นข้าราชการ และการพัฒนาคน

2 ฐานคิดนี้สรุปจากความคิดของครูชบ ยอดแก้วซึ่งเป็นแกนสำคัญขับเคลื่อนเรื่องนี้

ครูชบเป็นข้าราชการครู เห็นว่าข้าราชการมีสวัสดิการ แต่ชาวบ้านไม่มี จึงคิดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที่เน้นเรื่องสวัสดิการ ต่อมาพัฒนาเป็นกลุ่มสัจจะลดรายจ่าย  วันละ1บาททำสวัสดิการภาคประชาชน โดยดำเนินการแนบแน่นกับชุมชนในความหมายเชิงพื้นที่ซึ่งต้นแบบคือตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา บ้านเกิดของครูชบนั่นเอง

ในส่วนของการเมืองและรัฐเอง(รวมทั้งนักวิชาการ)ก็มีการคิดค้นนโยบายและกฏหมายเพื่อสวัสดิการของประชาชนที่กว้างขวางขึ้น เช่นกฏหมายประกันสังคม และ30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้น
จากรัฐสงเคราะห์(เงินช่วยเหลือคนชรา ถ่ายโอนให้อปท.)มาเป็นรัฐสวัสดิการที่นำเงินภาษีมาจัดสวัสดิการและให้ประชาชนร่วมสมทบ
กฏหมายประกันสังคมได้ขยายสวัสดิการให้กับคนไม่ทำราชการ และกำลังขยายสู่แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับครูชบในส่วนที่ว่าด้วยสวัสดิการ แต่ดำเนินการบนฐานอาชีพ และไม่ได้คิดว่าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน

กระทรวงแรงงานมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมขยายการคุ้มครองครอบคลุมแรงงานนอกระบบตามแผนบริหารราชการแผ่นดินปี2548-2551ภายใต้ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนของรัฐบาล
ตั้งเป้าปี2550 จำนวน 1ล้านคน ปี 2551 จำนวน 1.5 ล้านคน

ข้อเสนอที่ยังไม่ยุติ
เงื่อนไข
ชุด1เก็บเงินล่วงหน้าเป็นรายปี ในอัตรา 2,400 บาทจาก 2 ฝ่าย
1)ผู้ประกันตน 1,200 บาทต่อคนต่อปี
2)รัฐบาลอุดหนุน1,200 บาทต่อคนต่อปี
สิทธิประโยชน์
1)ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ป่วยในวันละ200บาทครั้งละไม่เกิน10วันปีละไม่เกิน30วัน
2)คลอดบุตร ครั้งละ1,200บาทคนละไม่เกิน2ครั้ง
3)ทุพพลภาพเดือนละ2,000บาทตลอดชีวิต
4)ตาย ค่าทำศพ30,000บาท
ชุด2 การออมเพื่อชราภาพ เก็บเพิ่มคนละ200บาทต่อเดือน
สิทธิประโยชน์
จ่ายครบ15ปี รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละ800บาทเพิ่มปีละ100บาท

กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทมีสวัสดิการ9เรื่อง
รายละเอียด***
แนวคิดนี้อิงชุมชนเชิงพื้นที่ เป็นกระบวนการพัฒนาคน

ทั้งสองแนวทางนี้จะประสานเชื่อมโยงกันอย่างไร?

วันที่29พ.ค.นี้พี่สุวัฒนา ศรีภิรมย์จากกระทรวงการคลังส่งข่าวมาว่าจะมีการประชุมวิชาการที่โรงแรมรัตนโกสินทร์จัดโดยโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบเรื่อง"ข้อเสนอประกันสังคมที่เหมาะสมของแรงงานนอกระบบ"
สนใจติดต่อผู้ประสานงาน 02 2754231-3

คำสำคัญ (Tags): #สัมมนา28-29ก.ย.
หมายเลขบันทึก: 30196เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2006 16:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 22:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี